ASCII | MS Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: katalog Modré stránky, říjen/listopad 1996

Ukázka obsahu katalogu "Modré stránky". Natočeno na podzim 1996.


zpět na ukázky katalogů firem | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page