ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
e-zine Omicron Echo č. 10

předchozí | přehled všech vydání | následující

*******************************************************************************
 
OMICRON ECHO 10                        1. cervenec 1993
 
*******************************************************************************
 
OBSAH:  OPRAVY A DOPLNENI STUDIJNI PRIRUCKY
 
*******************************************************************************
 
Vazeni pratele,
dnesni obcasnik venujeme zverejneni nekolika oprav a doplneni studijni prirucky
pro kurs Sluby celosvetove pocitacove site Internet a zpusoby jejich vyuzivani,
ELEKTRONICKA POSTA A ELEKTRONICKE KONFERENCE V SITI INTERNET. Soucasne by
autori radi verejne podekovali katedre pocitacu FEL CVUT Praha za pomoc a
podporu pri napsani teto prirucky a vsem ostatnim, kteri prispeli radami,
pripominkami a diskuzemi jak k obsahu, tak k textu prirucky.
 
                      Vladimir Vrabec
                      vrabec@cs.felk.cvut
 
*******************************************************************************
 
  O P R A V Y  A  D O P L N E N I  S T U D I J N I  P R I R U C K Y
  ---------------------------------------------------------------------
 
  1. Na strane 19 zamen v prvych dvou radcich puvodni e-adresy za tyto:
 
archie@archie.univie.ac.at
archie@archie.edvz.uni-linz.ac.at
 
  2. Na strane 25 dole na konec prveho odstavce kapitoly FTPMAIL dopln
text:
 
Server typu FTPMAIL neni realizovan pouze na pocitaci "decwrl.dec.com",
ale i na jinych pocitacich, napr. na pocitaci "grasp1.univ-lyon1.fr".
Soubor prikazu, na ktere reaguje, lze zjistit e-dopisem obsahujicim
radku "help" a poslanym na adresu "ftpmail@grasp1.univ-lyon1.fr".
 
  3. Na strane 33 dole v prvem odstavci kapitoly SERVICE nahrad text
"plnicim funkce sitoveho informacniho centra Internetu (Network Information
Center - NIC)" nasledujicim textem umistenym mezi ***ZACATEK-textu a
***KONEC-textu.
 
***ZACATEK-textu
, ktery do nedavna plnil funkce sitoveho informacniho centra Internetu
(Network Information Center - NIC). Od 1.dubna prebira tyto sluzby domena
"internic.net" a v ni tri pocitace specializujici se na registracni sluzby
(pocitac "rs.internic.net" provozovany firmou Network Sulution,Inc.),
adresarove a databazove sluzby (pocitac "ds.internic.net" provozovany firmou
AT&T) a informacni sluzby (pocitac "is.internic.net" provozovany firmou General
Atomics). Vsechny tri pocitace maji "mailservery", jimz lze zadavat prikazy v
e-dopisech. Blizsi informace o techto "mailserverech" lze ziskat prikazem
HELP zaslanym na adresy
 
mailserv@rs.internic.net
mailserv@ds.internic.net
mailserv@is.internic.net
 
Tak napr. ziskat rfc-index, rfcNNNN.txt a rfcMMMM.ps lze prikazem
 
document-by-name rfc-index, rfcNNNN, rfcMMMM.ps
 
zaslanym na adresu "mailserv@ds.internic.net". Dale se zabyvejme puvodni
sluzbou pocitace "nic.ddn.mil", ktera prechazi v trochu modifikovane
podobe na pocitac "rs.internic.net".
***KONEC-textu
 
*******************************************************************************

předchozí | následující

zpět na přehled jednotlivých vydání

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page