ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
e-zine Omicron Echo č. 25

předchozí | přehled všech vydání | následující

*****************************************************************

OMICRON ECHO 25                  18. cervna 1994

*****************************************************************

OBSAH:

  1. NAVOD PRO PRACI S ANONYMNIM W3 KLIENTEM LYNX
   (Vladimir Vrabec)

  2. OMICRONOVSKY WWW SERVER
   (Vladimir Vrabec)

*****************************************************************


   Vazeni pratele,

   toto cislo obcasniku OMICRON-ECHO je venovano blizsimu
seznameni se s anonymnim rezimem prace W3 klienta LYNX. V druhe
casti obcasniku  je podana informace o  novem W3 serveru,
omicronovskem serveru "jupiter.felk.cvut.cz" a o jeho informacni
strukture. Verime, ze tyto informace prijdou zajemcum o W3 vhod.
Radi bychom Vas informovali,  ze do prazdnin a dovolenych
pripravujeme jeste jedno cislo obcasniku, ve kterem by mely byt
informace  o prave  dokoncenem  "workshopu" a o konferenci
INET'94. O shrnuti zkusenosti ucastnika "workshopu" jsme pozadali
kolegu Juraje Panka, o pohled na INET'94 jeho ucastnika, kolegu
Milana Sterbu.

                         Vladimir Vrabec


*****************************************************************


     1. NAVOD PRO PRACI S ANONYMNIM W3 KLIENTEM LYNX

         Vladimir Vrabec, OMICRON


   Pred nedavnem bylo ohlaseno uvedeni do provozu cesnetovskeho
anonymniho W3 klienta LYNX (telnet://www@public.vslib.cz). Pro
usnadneni prace s timto klientem, hlavne pro pocatecni uzivatele
site CESNet, je vypracovano toto kratke pojednani.


1.1. ZAKLADY PRACE

   Lynx je urcen pro praci abecedne-cislicovych terminalu
s adresovatelnym kurzorem (napr. terminalu typu vt100 a jeho
emulatoru) s W3 (World Wide Web). Lynx jako klient zobrazuje HTML
(hypertext markup language) dokument obsahujici smerniky na jine
lokalni nebo vzdalene dokumenty.  Tyto dokumenty mohou byt
umisteny na systemech pracujicich jako servery typu GOPHER, HTTP,
FTP, WAIS a NNTP. Soudobe verze klienta LYNX jsou implementovany
pro UNIX a VMS. Pripravuje se verze pro DOS.

   LYNX po spusteni zobrazuje startovaci dokument, v pripade
naseho libereckeho anonymniho klienta je to domovska stranka
libereckeho W3 serveru. Zobrazeni je zahajeno smazanim stinitka
a prezentaci maximalni casti startovaciho dokumentu.

   Lynx je urcen predevsim pro zobrazovani HTML souboru, coz
jsou soubory se zabudovanymi  smerniky na dalsi soubory -
dokumenty. Pri zobrazovani jsou smerniky zvyraznovany, pricemz
jeden z nich, aktualne vybrany smernik, je zvyraznovan odlisnym
a napadnejsim zpusobem. Konkretni zpusoby zvyrazneni smerniku a
zobrazeni vybraneho smerniku zaviseji na typu pouziteho vstupniho
zarizeni.

   Pohyb po dokumentu je pohybem po smernicich. Dosazeny
smernik se stava aktualne vybranym smernikem. Pri jeho aktivaci
klavesou "sipka vpravo" nebo  klavesou RETURN LYNX  pozada
prislusny server o jeho prenos  a podobne jako v pripade
startovaciho dokumentu smaze stinitko a zobrazi maximalni cast
prenaseneho  dokumentu. V  anonymnim rezimu  LYNX nepracuje
s binarnimi soubory - dokumenty. V beznem rezimu je prenasi a na
pokyn uzivatele je uklada na disk. Klavesa "sipka dolu" nebo
"TAB" slouzi k posunu na dalsi smernik. Neni-li na stinitku jiz
dalsi smernik, posune se dokument tak, ze na stinitku se zobrazi
dalsi cast dokumentu. Klavesa "sipka nahoru" slouzi k posunu na
predchozi  smernik. Neni-li  na stinitku  predchozi smernik
a existuje-li predchozi cast dokumentu nezobrazena na stinitku,
posune se dokument tak, ze tato cast je zobrazena. Klavesa "sipka
vlevo"  slozi k  navratu na  predchozi zobrazeny dokument,
samozrejme pokud existuje. Je-li z volitelnych vlastnosti klienta
LYNX nastavena vlastnost "VI Keys", tak klavesy malych pismen
"h", "j", "k", "l" jsou ekvivalentni klavesam "sipka vlevo",
"sipka dolu", "sipka nahoru" a "sipka vpravo". Klavesa "+" nebo
"mezera" slouzi k zobrazeni dalsi stranky smerem ke konci
dokumentu (PAGE DOWN). Klavesa "-" nebo "b" slozi k zobrazeni
predchozi stranky, tj. dalsi stranky smerem k pocatku dokumentu
(PAGE UP). Pri nastaveni "NUM LOCK" transformuje LYNX vyznam
klaves klavesnice "keypad" takto:

       9 - "stranka nahoru" (PAGE UP)
       8 - "sipka nahoru"
 7 8 9    7 - "zobrazeni 1. stranky dokumentu"
  \|/    6 - "sipka vpravo"
4 - 5 - 6   5 - nic
  /|\    4 - "sipka vlevo"
 1 2 3    3 - "stranka dolu" (PAGE DOWN)
       2 - "sipka dolu"
       1 - "zobrazeni posledni stranky dokumentu"

Jinou moznost pohybu po dokumentu a volbu smerniku poskytuje
volitelna  vlastnost klienta  LYNX "numbered  links". Je-li
nastavena, tak smerniky jsou opatreny cisly a jejich volba je
provadena uvedenim prislusneho  cisla. Implicitne vsak byva
nastavena alternativni vlastnost "keypad as arrows".

   Pro uzivatele mimoradny vyznam maji prikazy vyvolavajici
"on-line help" a ukoncujici praci klienta LYNX.

   Napovedu lze vyvolat klavesou  "?" nebo klavesou "H".
Zakladnim dokumentem napovedy je dokument z kansaske univerzity
"http://kufacts.cc.ukans.edu/lynx_help/lynx_help_main.htm",
ktery nabizi volbu techto dalsich dokumentu napovedy:

Key-stroke commands
About Lynx
Lynx users guide version 2.3
Help on version 2.3
Help on HTML
HTML Quick Reference Guide
Help on URL's

   Praci klienta lze ukoncit klavesami "q" nebo "Q". Pri
aktivaci klavesy "q" se klient taze uzivatele, zda opravdu chce
ukoncit praci. Odpovedi "y" uzivatel potvrzuje svuj zamer, pri
odpovedi "n" se pokracuje v praci na bezne strance zobrazovaneho
dokumentu. Pri pouziti prikazu "Q" se provadi ukonceni prace
okamzite bez overovani.

   Pri prohlizeni dokumentu ve W3 klientem LYNX neni treba se
jen omezovat na pohyb po smernicich, ktere vedou od jednoho
dokumentu ke druhemu. Pokud  klient nema blokovanou funkci
vyvolavanou klavesou "g", lze pomoci teto funkce pozadovat
aktivaci dokumentu specifikovaneho uzivatelem pomoci URL (Uniform
Resource  Locator). Protoze tematice  URL jsme se venovali
v OMICRON-ECHO-20 a  OMICRON-ECHO-22, nebudeme se  URL dale
zabyvat. Pripomenme pouze, ze po stisknuti klavesy "g" se nas
klient LYNX dotaze na URL dokumentu, ktery chceme zpristupnit.

   Pri praci s klientem je udrzovana specialni struktura
(history list), do ktere se zaznamenavaji dokumenty, ktere byly
klientem LYNX uzivateli prezentovany. Pri vstupu do dokumentu, je
dokument zarazovan do teto struktury, pri vystupu z dokumentu
prostrednictvim prikazu "sipka vlevo", je dokument ze struktury
vyrazen. Zustava v ni pouze pri aktivaci dalsiho dokumentu
vyberem smerniku nebo specifikaci noveho URL. Vyberem polozky
z teto struktury lze se vratit k dokumentu, ktery byl jiz
uzivatelem vyvolan. Moznost pouzivat dalsi specialni strukturu
zvanou "zalozka" (bookmark file), nema pro anonymniho uzivatele
smysl a je v  takovem pripade obvykle blokovana. Prikazem
vyvolavanym klavesou "i" je uzivateli davana moznost zobrazit si
dokument specifikovany pri  instalaci nebo spusteni klienta
a obsahujici obvykle smerniky  na dalsi zajimave dokumenty.
Liberecky klient vyvolava dokument INTERNET RESOURCES META-INDEX
"http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/MetaINdex.html/".
Pro uplnost dodejme jeste, ze prikazem vyvolavanym klavesou "m"
se klient vraci na startovaci dokument.

   Po stisknuti klavesy "p" se zobrazuje pomocne menu, ze
ktereho anonymni uzivatel vybira moznost poslat zobrazovany
dokument e-postou  na specifikovanou e-adresu  nebo moznost
zobrazit na stinitko bezny dokument v takove forme, v jake by byl
tisten na tiskarne. V pripade neanonymniho pouziti klienta LYNX
jsou uzivateli k dispozici i jine moznosti, napr. ulozeni bezneho
dokumentu do lokalniho souboru na disk.

   Pro prohledavani jsou urceny dve funkce. Mame-li na stinitku
zobrazen normalni  dokument, tak aktivaci  klavesy "/" lze
vyhledavat  v  beznem  dokumentu  specifikovane  slovo nebo
specifikovanou frazi. Ve volitelnych vlastnostech klienta lze
nastavit, zda pro vyhledavani  je ci neni velikost pismen
podstatna. Pokud beznym dokumentem je dokument oznaceny jako
"indexovy dokument"  (index document), tak  vyhledavani dle
specifikovaneho klice nebo klicu se realizuje aktivaci klavesy
"s".

   Nastavovani volitelnych vlastnosti klienta LYNX se umoznuje
stisknutim klavesy "o". Pak se zobrazi pomocne menu, z ktereho
pro anonymniho uzivatele maji  prakticky vyznam pouze tyto
polozky:

E)ditor               :
F)TP sort kriteria         :By Filename
P)ersonal mail address       :
S)earching type           :CASE INSENSETIVE
V)I keys              :OFF
e(M)acs keys            :OFF
K)eypad as arrows or Numbered links :Numbers act as arrows
U)ser mode             :Novice

Zmenu  hodnot jednotlivych  polozek lze  dosahnout uvedenim
pocatecniho velkeho pismene radek polozek a specifikaci nove
hodnoty menene polozky. Klavesu "backspace" lze pouzit pri oprave
vstupu (mazani posledniho znaku) nebo stisknutim CTRL-U lze
vymazat celou vstupni radku. Zmena polozek, jejichz hodnoty jsou
prvky dane  mnoziny hodnot, se  provadi postupnou aktivaci
libovolne klavesy. Klavesou RETURN se zmena ukoncuje. Navrat z
funkce realizovane klavesou "o" se provadi aktivaci klavesy "r".
Jednotlive vyse uvedene polozky mohou nabyvat tyto hodnoty:

Editor
(specifikace editoru pro tvorbu vstupu pri neanonymnim uziti
klienta LYNX; neni-li specifikovan nebo LYNX pracuje v anonymnim
rezimu, pouziva se pro vstup obycejna radkova manipulace; vstup
se ukoncuje znakem "." na zacatku nove radky)

FTP sort kriteria - By Filename, By Size, By Type, By Date
(zpusob jak maji byt setrideny soubory ve FTP seznamu)

Personal mail address
(adresa, kam si uzivatel muze posilat prectene dokumenty)

Searching type - CASE INSENSITIVE, CASE SENSITIVE
(specifikace, zda velikost pismen je pri prohledavani podstatna
ci nikoliv)

VI keys - ON, OFF
(zda pismena "h", "j", "k" a "l" se mapuji jako "sipka vlevo",
"sipka dolu", "sipka nahoru" a "sipka vpravo" ci nikoliv)

Emacs keys - ON, OFF
(zda CTRL-P, CTRL-N, CTRL-F a CTRL-B se mapuji jako "sipka
nahoru", "sipka dolu", "sipka vpravo" a "sipka vlevo" ci nikoliv)

Keypad as arrows or numbered links
(moznost vybirat smerniky klavesami se sipkami nebo vybirat je
dle prirazenych cisel)

User Mode - Novice, Intermediate, Advanced
(pri volbe "Novice" se zobrazuji na konci stranky stinitka dva
radky s napovedou, pri volbe "Intermediate" se radky s napovedou
nezobrazuji a pri volbe "Advanced" se na konci stranky stinitka
zobrazuje URL pro aktualni smernik).

   V libovolnem okamziku prohlizeni dokumentu lze pouzit prikaz
"c", s jehoz pomoci muze uzivatel zaslat vlastniku dokumentu
e-dopis, pokud autor dokumentu vlastnictvi specifikoval. Neni-li
vlastnictvi definovano, je prikaz neucinny. Rovnez smerniky typu
"mailto:" poskytuji moznost poslat e-dopis urcenym osobam.

   V obou pripadech LYNX predlozi uzivateli novou stranku
s informaci, komu se bude e-dopis posilat. Pak je uzivatel
dotazan na sve jmeno, dale na svou e-adresu, pokud nebyla
specifikovana v polozce "personal mail address", na predmet
(SUBJECT) e-dopisu. Nato uzivatel zapise text e-dopisu. LYNX
pozada o souhlas s odeslanim. Odpovi-li uzivatel klavesou "y", je
dopis odeslan, odpovi-li klavesou "n", je dopis zrusen.

   Pri cetbe clanku USENET NEWS klientem LYNX jsou definovany
dva smerniky oznacovane "Reply  to user at host" a "Reply to
newsgroup(s)". Aktivace prveho smerniku umoznuje zaslat e-postou
pripominku autorovi clanku (autorova e-adresa je user at host).
Druhy smernik slouzi k zaslani pripominky k clanku primo do
USENET NEWS.

   Prikazem vyvolanym klavesou "\" lze zobrazit na stinitku
zdrojovy tvar (HTML tvar) bezneho dokumentu. Klavesou "=" se
uzivateli prezentuji informace o beznem dokumentu (pocet radku,
URL, titul, vlastnik, typ dokumentu). Klavesou "z" se muze
navazovani spojeni nebo prenos dokumentu zastavit. Data prenesena
do stisknuti klavesy "z" jsou klientem uzivateli na stinitku
zobrazena. CTRL-R znovu zavede bezny dokument na stinitko,
CTRL-W stinitko vymaze, CTRL-U vymaze text z pole pro vstup,
CTRL-G rusi vstup, e-dopis nebo prenos dat.

   Pri spousteni klienta LYNX mohou byt prislusnymi parametry
nastaveny nebo potlaceny nektere jeho vlastnosti nebo funkce. Pri
spousteni v  anonymnim rezimu byva  potlacena vetsina jeho
volitelnych funkci.


1.2. PREHLED KLAVESOVYCH PRIKAZU

"sipka dolu"  - posun na dalsi smernik ve smeru ke konci
         dokumentu
"sipka nahoru" - posun na predchozi smernik ve smeru k pocatku
         dokumentu
"sipka vpravo"
"RETURN"    - aktivace dokumentu, na ktery smeruje bezny
         smernik
"sipka vlevo" - navrat na predesly zobrazovany dokument
"+", "mezera" - posun na dalsi stranu zobrazovaneho dokumentu
"-", "b"    - posun  na  predeslou  stranu  zobrazovaneho
         dokumentu
"?", "H"    - napoveda
"a"      - pridej bezny smernik k zalozce
"c"      - zasli pripominku  nebo  poznamku  vlastniku
         dokumentu
"d"      - prenos souboru, na ktery smeruje bezny smernik
         a urceni zpusobu ulozeni tohoto souboru
"e"      - editace bezneho souboru
"g"      - aktivizuj dokument specifikovany pomoci URL
"i"      - ukaz definovany dokument se smerniky na dasi
         zajimave dokumenty
"m"      - navrat ke startovacimu dokumentu
"o"      - nastaveni volitelnych vlastnosti klienta LYNX
"p"      - tisk, e-posta, jine zpracovani dokumentu
"q"      - ukonceni prace klienta LYNX s potvrzenim
"Q"      - ukonceni prace klienta LYNX bez potvrzeni
"/"      - vyhledavani specifikovaneho retezce v beznem
         dokumentu
"s"      - vyhledavani retezce v indexovem dokumentu
"n"      - jdi na dalsi vyskyt retezce
"v"      - zobraz zalozku
"z"      - zastav probihajici prenos
"BACKSPACE"  - zobraz historii
"="      - zobraz informace o beznem dokumentu
"\"      - prezentuj zdrojovy dokument, prezentuj puvodni
         tvar dokumentu
"!"      - prejdi na shell
CTRL-R     - znovu zaved bezny dokument na stinitko
CTRL-W     - vymaz stinitko
CTRL-U     - vymaz text ve vstupnim poli
CTRL-G     - zrus vstup, e-postu, prenos dat


1.3. DALSI VEREJNI KLIENTI LYNX

   Pro praci v anonymnim rezimu lze pouzit vedle klienta
telnet://www@public.vslib.cz  jeste  klienta  z nasledujiciho
seznamu. V seznamu se vedle URL klienta uvadi navic URL domaci
stranky, udaj zda klient dovoluje pouzit prikaz "G" a prikaz "P"
s variantou "Mail" a URL dokumentu vyvolavaneho prikazem I.

telnet://lynx@www.twi.tudelft.nl
home page - URL: http://www.twi.tudelft.nl/
G - ne, Mail - ano,
I - URL: http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/
        MetaIndex.html

telnet://www@info.funet.fi
home page - URL: http://www.funet.fi/
G - ne, Mail - ne,
I - URL: http://info.cern.ch/default.html

telnet://www@www.law.indiana.edu
home page - URL: http://www.law.indiana.edu/
G - ano, Mail - ano,
I - URL: http://www.law.indiana.edu/law/lawindex.html

telnet://www@fatty.law.cornell.edu
home page - URL: http://www.law.cornell.edu/lii.table.html
G - ano, Mail - ne,
I - URL: http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/
        MetaIndex.html

telnet://www@lanka.ccit.arizona.edu
home page - URL: http://info-center.ccit.arizona.edu/uainfo.html
G - ano, Mail - ano,
I - URL: http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/
        MetaIndex.html

telnet://www@ukanaix.cc.ukans.edu
home page - URL: file://localhost/home/http/about_lynx/
            www_start.html
G - ne, Mail - ano,
I - URL: http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/
        MetaIndex.html

telnet://kufacts@ukanaix.cc.ukans.edu
home page - URL: file://localhost/u/http/cwis/kufacts_start.html
G - ne, Mail - ano,
I - URL: file://localhost/u/http/cwis/Index.html

telnet://lynx@sunsite.unc.edu
home page - URL: http://sunsite.unc.edu/unchome.html
G - ano, Mail - ano,
I - URL: http://info.cern.ch/default.html

G:\>telnet://friends@solar.rtd.utk.edu
home page - URL: http://solar.rtd.utk.edu/friends/home.lynx.html
G - ne, Mail - ano,
I - URL: http://info.cern.ch/default.html

telnet://friends@april.ibpm.serpukhov.su
home page - URL: http://april.ibpm.srpukhov.su/friends/
            home.lynx.html
G - ne, Mail - ano (chyba v provadeni prikazu)
I - URL: http://april.ibpm.srpukhov.su/friends/home.lynx.html


1.4. DOKUMENTY CTENE PRIKAZEM I

   Prikazem  I lze  vyvolavat dokument  specifikovany pri
instalaci klienta.  Obvykle byva klientu  prirazen dokument
obsahujici  seznam  smerniku  na  dalsi dulezite dokumenty.
Z dokumentu uvedenych v predchozi kapitole nejzajimavejsi jsou
INTERNET RESOURCE META-INDEX
("http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/MetaIndex.html")
a GENERAL OVERVIEW OF THE WEB
("http://info.cern.ch/default.html").


1.4.1 INTERNET RESOURCE META-INDEX

                  Internet Resources Meta-Index
INTERNET RESOURCES META-INDEX

  This document is intended  to be a loosely categorized
meta-index of the various resource directories and indices
available on the Internet. Please send suggestions for new
entries on this list (any index or directory of resources) to
mosaic at ncsa.uiuc.edu.

World Wide Web

    Searchable indices:

    W3Catalog[1], a searchable catalog of WWW resources at
CUI[2], Geneva, Switzerland; updated automatically every day from
a variety of sources.

    WWWW - the

   World Wide Web Worm[3]

Meta-Library[4] index at the Global Network Academy[5].

    Subject indices:

    Whole  Internet  Catalog[6]  from  O'Reilly  and
Associates[7], a part of the Global Network Navigator[8].

    WWW Virtual Library[9], a subject listing from CERN[10].


   The Clearinghouse for Subject-Oriented Internet Resource
Guides[11] from the University of Michigan.

    Server indices:

    Central index of WWW servers[12] at CERN[13].

    Index of resources by protocol[14] at CERN[15].

    Miscellaneous indices and listings:

    NCSA Mosaic[16] documents:

    NCSA What's New[17] listing, updated almost daily.

    NCSA Mosaic Demo Document[18], including an extensive
index of exemplary hypermedia applications.

    Network Starting Points[19], some points of exploration
for new Internet users.

    Network Services List[20] at Honolulu Community College.

    EXPO[21], a central point of departure for hypermedia
exhibits on the Internet, including Library of Congress exhibits.

    Hypermedia exhibitions[22] index at ANBG.

    Astronomical Internet Resources[23] listing at STScI.

    Discipline information indices at USGS:

    Earth and Environmental Science[24].

    Astronomy[25].

    Atmospheric Sciences[26].

    Biology[27].

    Resource listings at NASA Langley[28]:

    Government Information[29].

    NASA Online Information[30].

    Unified CS Technical Report Index[31] at Indiana
University[32].

    Information Sources: the Internet and Computer-Mediated
Communication[33] by John December.

WAIS

    Directory of servers at CNIDR[34] (direct access for
Mosaic 2.0[35]).

    Directory of servers at wais.com[36] (direct access for
Mosaic 2.0[37]).

Gopher

    Searchable indices:

    Veronica[38] (alternate interface at Library of
Congress[39]).

    Jughead[40] at Washington & Lee University; see also
WLU's Finding Gopher Resources[41].

    Subject indices:

    The Global Electronic Library[42] subject listing at the
Library of Congress.

    Gopher Jewels[43] subject listing at Bath (alternate
versions also at Bath[44] and at Warwick[45].

    Subject tree[46] at Texas A&M.

    Subject tree[47] at Rice.

    Subject tree[48] at University of California Santa
Barbara.

    Subject tree[49] at South Carolina.

    Subject tree[50] at University of Texas Dallas.

    Subject tree[51] at Virginia.

    Subject tree[52] at North Carolina State.

    Subject tree[53] at Purdue.

    Subject tree[54] at UTK.

    Subject tree[55] at University of North Texas.

    Study  Carrels[56] at Vermont.

    Gopher subject trees listing[57] at Bath.

    Gopher subject trees listing[58] at MSU.

    Community  News Service[59]:  an index  of lots  of
general-purpose information.

    Server indices:

    Gopherspace overview[60] at Minnesota.

    Finding Gopher Resources[61] index at WLU, including an
alternate comprehensive index of Gopher sites[62] and a what's
new[63] area.

    Miscellaneous indices and listings:

    Virtual Reference Desk[64] at University of California
Irvine.

    Simon Fraser University's Electronic Library[65]

    Federal  Government  Information[66],  an  Internet
Resources[67] index, etc. at Library of Congress Marvel[68]

    InterNIC Info Source[69], particularly Virtual Treasures
of the Internet[70]; also InterNIC Directory of Directories[71]

    Computational Biology Gopher[72] at Johns Hopkins; points
to lots of computational biology information and a wide range of
other biology Gopher servers[73].

    Biogopher[74] at ANU.

    Biological Information Servers[75] index at Stanford;
a similar list by topic[76].

    Global Information Services[77] index at Stanford.

    Environmental Information Catalog[78] at CIESIN.

    Electronic text archives and resource listing[79] at
Wiretap.

    SunSITE[80] at UNC, a general information repository and
index.

Telnet

    HyTelnet[81] listing of online library services and other
interactive services (served from the University of Kansas[82]).

    Yanoff Internet Services List[83] at UWM (also Indiana
University version[84]).

Experimental Metamap

  Here is an experimental graphical map[85] of some of the
resource indices and listings on the Internet.

Experimental Search Engine Meta-Index

  Here is an experimental meta-index of search engines[86] on
the Internet; requires Mosaic 2.0.*** References from this document ***
[1] http://cui_www.unige.ch/w3catalog
[2] http://cui_www.unige.ch/home.html
[3] http://www.cs.colorado.edu/home/mcbryan/WWWW.html
[4] http://uu-gna.mit.edu:8001/uu-gna/meta-library/index.html
[5] http://uu-gna.mit.edu:8001/uu-gna/index.html
[6] http://nearnet.gnn.com/wic/newrescat.toc.html
[7] http://nearnet.gnn.com/mkt/ora/center.html
[8] http://nearnet.gnn.com/GNN-ORA.html
[9] http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/bySubject/
      Overview.html
[10] http://info.cern.ch/
[11] http://www.lib.umich.edu/chhome.html
[12] http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/WWW/
      Geographical.html
[13] http://info.cern.ch/
[14] http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/ByAccess.html
[15] http://info.cern.ch/
[16] http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/
      help-about.html
[17] http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Docs/
      whats-new.html
[18] http://www.ncsa.uiuc.edu/demoweb/demo.html
[19] http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/
      StartingPoints/NetworkStartingPoints.html
[20] http://pulua.hcc.hawaii.edu/netservices/netservices.html
[21] http://sunsite.unc.edu/expo/ticket_office.html
[22] http://155.187.10.12/fun/exhibits.html
[23] http://stsci.edu/net-resources.html
[24] http://info.er.usgs.gov/network/science/earth/index.html
[25] http://info.er.usgs.gov/network/science/astronomy/
      index.html
[26] http://info.er.usgs.gov/network/science/atmosphere/
      index.html
[27] http://info.er.usgs.gov/network/science/biology/
      index.html
[28] http://mosaic.larc.nasa.gov/larc.html
[29] http://mosaic.larc.nasa.gov/nasaonline/gov.html
[30] http://mosaic.larc.nasa.gov/nasaonline/nasaonline.html
[31] http://cs.indiana.edu/cstr/search
[32] http://cs.indiana.edu/home-page.html
[33] ftp://ftp.rpi.edu/pub/communications/internet-cmc.html
[34] http://www.ncsa.uiuc.edu:8001/cnidr.org:210/
      directory-of-servers?
[35] wais://cnidr.org:210/directory-of-servers?
[36] http://www.ncsa.uiuc.edu:8001/server.wais.com/
      directory-of-servers?
[37] wais://server.wais.com/directory-of-servers?
[38] gopher://veronica.scs.unr.edu/11/veronica
[39] gopher://marvel.loc.gov/11/other/veronica
[40] gopher://liberty.uc.wlu.edu:3002/7
[41] gopher://liberty.uc.wlu.edu/11/gophers
[42] gopher://marvel.loc.gov/11/global
[43] gopher://ukoln.bath.ac.uk:7070/11/Link/Gopher-Jewels
[44] gopher://ukoln.bath.ac.uk:7070/11/Link/Gopher_Jewels
[45] gopher://crocus.csv.warwick.ac.uk/11/remote/other-gopher/
       gopher-jewels
[46] gopher://tamuts.tamu.edu/11/.dir/subject.dir
[47] gopher://riceinfo.rice.edu/11/Subject
[48] gopher://summit.ece.ucsb.edu/11/Resources
[49] gopher://hare.csd.scarolina.edu/11/Resources%20by%20subject
[50] gopher://infoserv.utdallas.edu/11/subject
[51] gopher://gopher.lib.Virginia.EDU/11/subject
[52] gopher://gopher.ncsu.edu/11/res_service
[53] gopher://thorplus.lib.purdue.edu/11/otheri/acadres.sub
[54] gopher://gopher.lib.utk.edu/11/Information-by-Subject
[55] gopher://gopher.unt.edu/11/Documents%20%26%20Databases
[56] gopher://morse.cns.vt.edu/11/Schoolhouse/carrels
[57] gopher://ukoln.bath.ac.uk:7070/11/Link
[58] gopher://gopher.msu.edu/11/internet/subject
[59] gopher://cns.cscns.com/11/News%20and%20Information
[60] gopher://gopher.micro.umn.edu/11/
       Other%20Gopher%20and%20Information%20Servers
[61] gopher://liberty.uc.wlu.edu/11/gophers
[62] gopher://liberty.uc.wlu.edu/11/gophers/other
[63] gopher://liberty.uc.wlu.edu/11/internet/new_internet
[64] gopher://peg.cwis.uci.edu:7000/11/gopher.welcome/peg/
       VIRTUAL%20REFERENCE%20DESK
[65] gopher://fas.sfu.ca/11/projects/ElectronicLibrary
[66] gopher://marvel.loc.gov/11/federal
[67] gopher://marvel.loc.gov/11/other
[68] gopher://marvel.loc.gov/11/
[69] gopher://is.internic.net/11/infosource
[70] gopher://is.internic.net/11/infosource/beyond-internic
[71] gopher://ds.internic.net/11/dirofdirs
[72] gopher://merlot.welch.jhu.edu/
[73] gopher://gopher.gdb.org/11/biogophers
[74] gopher://life.anu.edu.au/11
[75] gopher://genome-gopher.Stanford.EDU/11/bio
[76] gopher://genome-gopher.stanford.edu/11/topic
[77] gopher://genome-gopher.Stanford.EDU/11/global
[78] gopher://infoserver.ciesin.org/11/catalog
[79] gopher://wiretap.Spies.COM/11/Etext
[80] gopher://sunsite.unc.edu/
[81] http://www.cc.ukans.edu/hytelnet_html/START.TXT.html
[82] http://kufacts.cc.ukans.edu/cwis/kufacts_start.html
[83] ftp://csd4.csd.uwm.edu/pub/inet.services.html
[84] http://cs.indiana.edu/internet/internet.html
[85] http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Demo/
      metamap.html
[86] http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic/Demo/
      metaindex.html


1.4.2 GENERAL OVERVIEW OF THE WEB

                       Overview of the Web
GENERAL OVERVIEW OF THE WEB

  There is no "top" to the World-Wide Web. You can look at it
from many points of view. Here are some places to start.

 by Subject[1] The Virtual Library organises information by
subject matter.

 List of servers[2]   All registered HTTP servers by country

 by Service Type[3] The Web includes data accessible by many
other protocols. The lists by access protocol may help if you
know what kind of service you are looking for.

  If you find a useful starting point for you personally, you
can configure your WWW browser to start there by default.

  See also: About the W3 project[4] .

*** References from this document ***
[1] http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/bySubject/
      Overview.html
[2] http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/WWW/Servers.html
[3] http://info.cern.ch/hypertext/DataSources/ByAccess.html
[4] http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

*****************************************************************


        2. OMICRONOVSKY WWW SERVER

         Vladimir Vrabec, OMICRON


   Omicronovsky www server, ktery nedavno zahajil svou cinnost,
je dvoujazycny a lze s  nim pracovat v ceskem nebo anglickem
jazyce. Jeho URL je

    "http://jupiter.felk.cvut.cz/html/OMICRON.html".

Zakladni HTML stranky uvedeneho serveru zahrnuji tyto informace:

1. Propojeni na nove zajimave www servery a stranky (stranka 1).
2. Udaje o  osobach  a organizacich dulezitych v Internetu
  (stranka 2).
3. Prezentaci uzitecnych praci, manualu a dokumentu (stranka 3).
  Dale stranka 0 obsahuje:
4. Smerniky na ostatni www servery v nasi republice.
5. Propojeni do svetove domovske stranky.
6. Propojeni na "virtualni turistickou sluzbu".
7. Domovske stranky Evropy.
8. Propojeni na INTERNET RESOURCE META-INDEX
  a GENERAL OVERVIEW OF THE WEB.

   Z novych zajimavych www serveru a stranek pripomenme
(stranka 1):

horkou linku HTML novinek e-konference NET a jejich archiv
(stranka 4),
informacni a registracni kiosek konference INET'94,
prezentaci elektronickeho dvoumesicniku NSF Network News,
prezentaci elektronickeho tydeniku Scout Report,
hlavni www stranku NIS,  zpristupnujici pres tucet dalsich
  domacich www stranek serveru v postkomunistickych zemich,
kolekce smerniku na elektronicke casopisy a gopherske servery
  tykajici se pedagogiky,
propojeni na omicronovsky gopher.

   Z informaci o osobach a organizacich (stranka 2) pripomenme
zname autory praci o Internetu jako je Scott Yanoff a John
December, organizace INTERNET SOCIETY, RARE, RIPE a EARN.

   Dale se zminme (stranka 3) o prezentaci praci Scotta
Yanoffa, Johna Decembera, posledni verze earnovske prirucky
a prirucky Kevina Hughese (A Guide to Cyberspace).

Poznamka:

V hlavni strance serveru je uvaden udaj o posledni aktualizaci
serveru ve tvaru RRMMDD (RR ... posledni dvojcisli roku, MM ...
cislo mesice, DD ... cislo dne). Soucasne se uvadi i identifikace
posledni zpravy z horke linky ve tvaru RRMMDDPP, kde PP znamena
poradi zpravy v danem dni. Seznam zprav z horke linky (stranka 4)
je setriden dle identifikaci zprav od nejcerstvejsi az po
nejstarsi.

*****************************************************************

Obcasniky OMICRON-ECHO vydava Vyukove a poradenske sdruzeni
OMICRON. Autori souhlasi  s jejich elekronickym kopirovanim
a vyuzivanim  vyhradne  pro  osobni  nevydelecnou  potrebu.
Elektronicke zverejnovani odbornych casti obcasniku je mozne
pouze pri zachovani uplnosti textu a uvedenim autorske citace.
Jine vyuziti podminuji autori svym souhlasem.

*****************************************************************

předchozí | následující

zpět na přehled jednotlivých vydání

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page