ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Expozice, věnovaná prvnímu českému WWW serveru

První český server služby WWW (World Wide Web) byl spuštěn 6. června 1993, a to pro potřeby fyziků, kteří se ve Fyzikálním ústavu (FZÚ) Akademie věd ČR zabývali problematikou vysokých energií (HEP, High Energy Physics).

Zasloužil se o to pan Julius Hrivnac, který se seznámil se službou WWW v místě, kde vznikla, tedy ve středisku CERN. Ještě v roce 1992, za pobytu v CERNu, nainstaloval webový server na pracovní stanici HP 9000/710 s HP-UX 9.x, kterou počátkem roku 1993 přivezl do ČR. Tato stanice byla v síti FZÚ dostupná nejprve jako uzel hp10.fzu.cs (podrobněji). Později i jako www-hep.fzu.cs, a posléze (a souběžně) i jako www-hep.fzu.cz.

Oznámení o spuštění (veřejného) WWW serveru lze nalézt v jednom z dobových dokumentů, který byl sepsán 7.6.1993. Najdeme v něm i (textový) obsah tehdejší domovské stránky serveru, s datem vytvoření 6.6.1993.

Pravděpodobnou podobu prvního českého WWW serveru z doby jeho spuštění (k datu 6. června 1993), zrekonstruovanou podle tohoto dobového dokumentu, si můžete prohlédnout zde. Aktivní jsou odkazy na projekt Atlas, a v něm na zápisy z jednání (Minutes).

Nejspíše se ale jednalo o spuštění určité "oficiální" verze, která pracovala již s adresou v TLD .cz. Jak dosvědčují i následující screenshoty ze druhé poloviny roku 1993, pocházející z této prezentace, existovala ještě i další (souběžná) verze, provozovaná ještě v TLD .cs.


V Seznamu zdrojů CESNET-u se první zmínka o tomto WWW serveru objevuje v jeho druhém vydání, datovanému k 1.4.1994. Zde je tento server uveden spolu s dalšími čtyřmi WWW servery, jako jediný ale bez poznánky "experimentální".

V rámci prvního vydání Seznamu zdrojů CESNET-u (ze 2.3.1994) ještě žádná zmínka o WWW serverech nebyla. V reakci na to se 3. března 1994, v konferenci net@cs.felk.cvut.cz, objevuje příspěvek pana Vladimíra Vrabce ze sdružení Omicron, který zmiňuje existenci WWW serveru na FZÚ. V rámci výukových kurzů sdružení Omicron na jeho existenci měli narazit již na jaře předchozího roku (míněno: roku 1993) - což koresponduje i s výše zmiňovanými informacemi o zprovoznění tohoto serveru počátkem června 1993.

Součástí příspěvku pana Vrabce je i plný text (anglické verze) serveru na http://www-hep.fzu.cz/Welcome.html


Rekonstruovanou podobu (celého) prvního českého WWW serveru, a to z roku 1996, si můžete sami proklikat zde.

Některé její části, podle data poslední aktualizace, ale pochází ještě z roku 1993, a ukazují tak původní podobu tohoto webu z doby jeho vzniku:

Několik dalších dobových screenshotů můžete najít zde.

Podobu domovské stránky WWW serveru z listopadu 1994, rekonstruovanou podle tohoto dokumentu, můžete najít zde.


zpět do expozice | zpět na přehled expozic

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page