Prv si prohlte archivn�� kopii prvn��ho webov��ho serveru na sv��t��, zprovozn��n��ho 20.12.1990 (ve verzi z roku 1992)
nvrat na vstupn bod archivn kopie | zpt na seznam kopi archivnch web | zpt na home page muzea