ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu

Seznam zdrojů CESNETu

Pan Pavel Satrapa z liberecké univerzity vydával od března roku 1994 seznam tehdy dostupných zdrojů na české části Internetu. Byl psán anglicky, a zpočátku se jmenoval "Resources available in CESnet" (doslova: "seznam zdrojů, dostupných v CESnetu"), protože prakticky všechny internetové zdroje se tehdy skutečně nacházely v síti akademického CESNETu.

S postupem času, zejména pak po liberalizaci Internetu v polovině roku 1995 a s jeho otevřením komerční sféře, se začaly stále více objevovat nové zdroje i v ne-akademických částech českého Internetu. Vzhledem k tomu pan Satrapa svůj seznam v srpnu 1995 přejmenoval, na "Resources available in Czech Republic" ("seznam zdrojů, dostupných v ČR").

Po celou dobu své existence, která sahá až do počátku roku 1998, byl tento seznam aktualizován na měsíční bázi, a byl dostupný více různými způsoby. Díky archivu konference NET (o provozování sítě Internet), do které byla pravidelně zasílána emailová podoba seznamu, bylo možné zrekonstruovat celou jeho historii a změny. Z nich pak lze vysledovat, jak se v příslušných letech měnil a vyvíjel český Internet.

(Plné) emailové verze "Resources available in CESnet":

(Plné) emailové verze "Resources available in Czech Republic":

Od ledna 1996 již nebyl "Seznam zdrojů v ČR" rozesílán do diskusních skupin a skrze elektronickou poštu v celém svém rozsahu, ale jen jako výčet změn:

K dispozici jsou zde i archivní kopie plných verzí seznamu "Resources available in Czech Republic" ("Seznamu zdrojů v ČR") v hypertextovém tvaru:


© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page