Základní informace pro zájemce o připojení

Econnect - provozovatel připojení do Internetu a informační sítě se zaměřením na ekologii, nonprofit organizace a kulturu.

Největší zájem je o plné připojení do Internetu - proč ?
Většina lidí dnes již ví, že Internet poskytuje na mnoha počítačích v různých částech světa nepřeberné množství informací, které lze získat v reálném čase v přímém připojení. Pro zajímavost, jen ve World Wide Webu je dnes dostupných přes 20 milionů stránek s informacemi a jejich počet den ode dne roste. Uživatelské programy pro plné připojení pracují pod Windows a jejich ovládání je tedy velmi příjemné. Technické standardy (protokoly Internetu) umožňují využívat mnoho nových atraktivních funkcí a vybrat si ze široké nabídky uživatelských programů nejmodernější koncepce. Přitom mnoho špičkových programů patří mezi voně šiřitelné.

Co získáte plným připojením on-line do Internetu přes Econnect ?

Jak se liší připojení e-mail od plného připojení? Můžete používat všechny uvedené služby s tím rozdílem, že on-line přístup k serverům Econnectu je zachován, ale není možno se napojovat on-line na vzdálené cizí počítače. Téměř ke všem informacím jako u on-line připojení se můžete dostat i pomocí e-mailu. Jenom jejich objenávání e-mailem je poněkud pracnější a pomalejší.

Co získáte zapojením do sítě Econnect
Pokud chcete komunikovat se stejně zaměřenými lidmi a organizacemi a číst si informace z tematických oblastí Econnectu a nepotřebujete ani on-line ani e-mail přístup do Internetu, je pro Vás nejvhodnější objednat si variantu připojení, kde je dosah elektronické pošty omezen na komunikaci se všemi ostatními členy sítě Econnect a on-line přístup je jen na servery Econnectu.

Perspektivní je používat ECN-InterACT pro Windows
Velmi významné je, že uživatelské programy doporučované Econnectem pro Windows (balík programů ECN- InterACT) se ve zcela nezměněné podobě dají použít pro e-mail a on-line připojení do Internetu i pro zapojení pouze do sítě Econnect. Jestliže tedy začnete komunikovat jen v síti Econnect, můžete si pořídit rozšíření kdykoliv, bez jakéhokoliv přeškolování či změn nastavení vašich uživatelských programů. Změna je provedena pouze nastavením přístupových práv na Econnectu. Obdobné výhody budou mít i uživatelé počítačů Apple Mac, i když konfigurace programů je o něco složitější než pro uživatele Windows.

S ECN-Pointem pro DOS se méně utratí za telefonní poplatky
Uživatelé, kteří nemají k dispozici dostatečně výkonný počítač a modem, mohou využít balík programů ECN-Point. Point není možné použít pro on-line služby (např. WWW), ale přístup k ostatním službám je zachován (e-mail, konference, knihovna souborů). Výhoda ECN-Pointu je, že byl vyvinut pro maximální šetření času spojení telefonní linkou. Point před odesláním provede kompresi přenášených dat, pak se spojí na nutnou dobu a po přenosu ihned zase odpojí. Zprávy, které Vám přijdou si už budete číst v odpojeném stavu. Nevýhodou Pointu oproti InterACTu je méně příjemné ovládání a složitější nastavování programů. Výhodou je, že se dá provozovat I na podstatně jednodušší konfiguraci počítače.

Co k tomu potřebuji ?
Pro on-line aplikace musíte mít počítač s funkčními Windows, minimální konfigurace je 386 se 4 MB RAM, doporučujeme 486 s 8 MB RAM a s harddiskem spoň 80 MB.Dále je nutný modem s přenosovou rychlostí aspoň 14.400 bps dobré kvality (doporučujeme se před pořizováním modemu poradit o spolelivých výrobcích s technickými pracovníky Econnectu). Pro ECN-Point postačí poítač 286 s 640 KB RAM, HDD aspoň 10 MB a modem 2400 bps. Pak už zbývá jenom registrace u Econnectu. Podobně jako v případě ECN-InterACTu můžete získat potřebné uživatelské programy.

Jaké funkce a jaký software budu moci využívat ?
Po otevření Vašeho přístupového účtu na Econnectu budete moci použít jakýkoli software, který je tzv. aplikací nad protokolem TCP/IP. Balík ECN-InterACT obsahuje následující programy:

a na zabezpečení přenosové vrstvy TCP/IP - Trumpet Winsock.Dále můžete od Econnectu získat editor na tvorbu vlastních WWW stránek. Samozřejmě si můžete samostatně přidat jakoukoli jinou aplikaci, jako je Internet Talk, Internet Phone apod.
V balíku ECN-Point je použito několik programů běžných v sítích typu FidoNet, uživatel bude nejvíce pracovat s editorem zpráv GoldEd pro e-mail i konference. Na charakteru Vašeho používání programů bude záležet, jestli vyhovíte licenčním podmínkám pro bezplatné používání programů, nebo budete muset programy zaplatit.

Kolik mě to bude stát ?
Při komunikaci budete platit poplatky Telecomu jako za obyčejné telefonní hovory, a poplatky Econnectu podle aktuálního ceníku. Poplatky Econnectu jsou stanoveny tak, aby umožňovaly pro neziskové uživatele nejvýhodnější připojení k Internetu v České Republice.

Kdo je neziskový uživatel ?
Jako neziskového uživatele uznává Econnect

  1. právnické osoby, legálně zřízené jako nevládní neziskové organizace (občanská sdružení, nadace apod.
  2. fyzické osoby, které budou služby Econnectu využívat pro práci na projektu nebo akci nevládní neziskové organizace.
Neziskový uživatel nemůže využít služby Econnectu k podnikání.

Jaké jsou technické parametry služeb Internetu ? Econnect má dnes v provozu 20 telefonních linek pro připojení uživatelů ECN-InterACT a další 2 linky pro připojení uživatelů ECN-Point. Pevná linka do Internetu má dnes kapacitu 64 kbps.

Kde se můžu dozvědět víc ?
Můžete se přihlásit na některé školení Econnectu. Mnoho informací o nových službách v Internetu můžete získat z tisku, zejména z počítačových časopisů.

ECONNECT
Českomalínská 23
160 00 Praha 6
Tel: +42-2-3118170
Fax: +42-2-24311780
E-mail: support@ecn.cz

support@ecn.cz