ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
newsletter OMICRON NEWS, ročník 2, č. 1

předchozí | přehled všech vydání | následující

OMICRON NEWS


*****************************************************************

Rocnik: 2, cislo: 1             Vyslo 21. dubna 1995
Cena: zdarma

*****************************************************************

OMICRON/katedra pocitacu FEL CVUT, Karlovo nam. 13, 12135 Praha 2
e-mail: omicron@cs.felk.cvut.cz, tel. 02-24357323, fax 02-298098

*****************************************************************

Tento internetovsky  zpravodaj vydava Vyukove  a poradenske
sdruzeni OMICRON ve spolupraci s katedrou pocitacu FEL CVUT.
Zpravodaj vychazi v elektronicke a tistene forme. Elektronicka
forma je k dispozici prostrednictvim mailserveru. Navod pro praci
s mailserverem ziskate, kdyz na adresu

        omi_news@cs.felk.cvut.cz

zaslete dopis, ktery v radku Subject: obsahuje prikaz #help.

*****************************************************************

OBSAH

 1. UVOD
 2. KRATKE ZPRAVY

*****************************************************************

UVOD

Vazeni pratele,

   Internet obsahuje  ve svem informacnim  bohatstvi take
elektronicke noviny a casopisy, at jiz jako doprovod tistene
verze nebo jako samostatnou informacni formu. Tradicni zpusob
sireni prostrednictvim jednosmernych elektronickych konferenci
(e-mail lists), byl s rozvojem systemu typu Gopher a WWW doplnen
i o gopherskou nebo WWW prezentaci novin a casopisu. Tato
prezentace se stava v soucasne dobe dominantni.
   Jiste s radosti prijmeme skutecnost, ze se v Internetu
objevuji i ceske noviny a casopisy a ze vzbuzuji necekanou
pozornost a  zajem. Jejich propagaci  nasi vlasti doplnuji
i elektronicke informace o Ceske republice, ktere se zacinaji
objevovat nejen na ceskych serverech, ale diky krajanum a nasim
obcanum pracujicim  mimo ceske uzemi  take na zahranicnich
serverech. Nemene zajimavym jiste bude i nase elektronicke
zpravodajstvi, ktere zacina v Internetu opatrne sondovat teren.
Proto se budeme uvedenym aplikacim v tomto cisle Omicron News
venovat podrobneji.

                       Vladimir Vrabec
                     vrabec@cs.felk.cvut.cz

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Computer echo

   V Computer echu, casopise pro pocitacove odborniky, manazery
a podnikatele, byla ve spolupraci se sdruzenim OMICRON zavedena
pravidelna  rubrika Internet  echo a  sam casopis  ve sve
hypermedialni forme byl od letosniho rocniku uveden na Internet.

 URL: http://omicron.felk.cvut.cz/~compecho/ce/journal.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Mlady svet

   Od letosniho 12. cisla mohou zajemci o tydenik Mlady svet
cist jeho textove uplnou elektronickou verzi na serveru

  URL:  http://cech.cesnet.cz/locals/MS.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Daily News - Free Internet Sources

   Mezi sadou predmetove orientovanych prirucek (Clearinghouse
Guides) lze nalezt i prirucku "News" S. Sternberga (verze 2
z 01.03.1995) shrnujici volne (bezplatne) zdroje globalniho,
regionalniho a narodniho zpravodajstvi. Ceske zdroje prozatim
neobsahuje.

URL:

gopher://omicron.felk.cvut.cz/00/clearinghouse/mirror/news:sternberg

   Tuto prirucku ve forme gopherskeho menu nebo WWW stranky lze
tez nalezt na URL:

   gopher://gopher.nstn.ca/11/Cybrary/News/news
   http://www.helsinki.fi/%7elsaarine/news.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Vitejte do Schrabalova domu !

   Nas krajan Josef Schrabal z New Yorku vytvoril na WWW
serveru columbijske univerzity vedle sve osobni anglicke WWW
stranky i ceskou stranku "Vitejte do Schrabalova domu !". V ni
shrnuje smerniky na nektere anglicke materialy o CR, napriklad
Severovy a Muselikovy FAQ a jejich Czech Republic Center. Dale
uvadi nektere zdroje denniho zpravodajstvi jako jsou The Voice of
America, CET - Central-european broadcasting, OMRI - Open Media
Research Institute news. Rovnez udrzuje kolekci anglickych zprav
CTK, Radia Praha a nekterych ceskych casopisu nebo odkazu na ne.
Sem patri  tydenik Carolina a mesicnik  Metlice z Karlovy
University, Necenzurovane  noviny apod. Krome  toho sleduje
i materialy tykajici se Slovenske republiky.

URL: http://www.columbia.edu/~js322/      anglicka stranka
URL: http://www.columbia.edu/~js322/czech.html ceska stranka
URL: http://www.ios.com/~jirim/czech.html   kolekce zprav CTK
URL: http://www.columbia.edu/~js322/rp1    kolekce zprav RP

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Udaje o Ceske republice z CIA World Fact Book 1994

   CIA World Fact Book shrnuje tradicne zakladni udaje o vsech
statech, tedy  i o Ceske republice.  Platnou verzi tohoto
elektronickeho dokumentu je verze z lonskeho roku, dostupna na

  URL:  http://www.ic.gov/94fact/country/65.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Zakladni informace o Ceske republice od Pavla Satrapy

   Anglicke informace o Ceske republice doplnuje i cesky zdroj.
Je jim WWW stranka Pavla Satrapy z liberecke univerzity vystavena
na serveru CESNETu

URL: http://gopher.cesnet.cz/html/cz/basic-information.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Omicronovska WWW stranka Ceske republiky

   Vsechny uvedene informacni zdroje shrnuje omicronovska WWW
stranka, ktera navic obsahuje adresar nejvyssich statnich organu
CR s eventualnimi informacemi o jejich pripojeni do Internetu,
text aktualni americke zpravy o dodrzovani lidskych prav v CR
(Annual Report on Human Rights by the U.S. State Department
- Czech Republic), ukazku breznove a dubnove zpravy ceskeho
velvyslanectvi ve Washingtonu ze site CompuServe, smernik na
americke informace urcene pro americke navstevniky CR (U.S. State
Department Travel Information - Czech Republic) a smernik na tu
cast sbirky maleb po zdech nekterych svetovych mest, ktera se
tyka Prahy. URL stranky je

  http://omicron.felk.cvut.cz/html/o-czechcr.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Slovakia online a Slovakia Document Store Media Digest

   Slovenske  elektronicke  zpravodajstvi  a  elektronicka
zurnalistika je trochu dale nez ceska. Jejim zakladem je projekt
LOGOS s multimedialnim casopisem The Slovakia online, ktery
obsahuje napr. elektronicke verze novin a casopisu SME, Pravda,
Narodna obroda, Slovenska Republika, Trend, Katolicke noviny
apod. Prislusne URL je

     
     http://www.savba.sk/logos/list-e.html

   Denni  anglicke vytahy  ze slovenskych  zprav obsahuje
Slovakia Document Store Media Digest:

   URL: http://www.eunet.sk/media/media.html

Zpet na obsah?

*****************************************************************

Kurzy poradane sdruzenim Omicron

INTERNETOVSKY E-MAIL (12.6.-13.6.1995)

Cil kurzu: Naucit posluchace pracovat s elektronickou postou
Internetu a seznamit je se zakladnimi internetovskymi sluzbami
zalozenymi na elektronicke poste.

Obsah kurzu: Uvod do Internetu a do ceskych internetovskych siti,
zakladni protokolova struktura internetovskych siti, elektronicka
posta a elektronicke konference.

Vstupni pozadavky: Zakladni znalost prace operacniho systemu MS
DOS nebo Unix, v prihlasce uvedte prosim Vami preferovany system.

Cena: 2800,- Kc; pri obdrzeni prihlasky do 11. 5. 1995 je
poskytovana sleva 800,- Kc.


ZAKLADNI INTERNETOVSKE SLUZBY (14. 6.- 15. 6. 1995)

Cil kurzu: Naucit posluchace klasickym metodam pri praci se
sitemi typu internet. Duraz je kladen na interaktivni praci.

Obsah kurzu:Telnet, Ftp, Archie, Hytelnet, NetNews, vyhledavani
objektu a adres, specificke prostredky ceskych internetovskych
siti.

Vstupni  pozadavky: Scopnost  prace s  elektronickou postou
v prostedi MS DOS nebo Unix.

Cena: 2900,- Kc; pri obdrzeni prihlasky do 11. 5. 1995 je
poskytovana sleva 800,- Kc.


PREZENTACNI SLUZBY INTERNETU (26. 6.- 27. 6. 1995)

Cil kurzu:  Naucit posluchace modernim  metodam a postupum
vyuzivanym pri praci se sitemi Internet a CESnet. Duraz je kladen
na interaktivni praci.

Obsah kurzu:Wais, Gopher, WWW, sluzby dosazitelne z Gopheru
a WWW, specificke prostredky ceskych internetovskych siti.

Vstupni pozadavky: Schopnost pracovat v prostredi operacnich
systemu MS DOS nebo Unix.

Cena: 3000,- Kc; pri obdrzeni prihlasky do 22. 5. 1995 je
poskytovana sleva 800,- Kc.


SLUZBY INTERNETU PRO POKROCILE UZIVATELE (28. 6.- 29. 6. 1995)

Cil  kurzu: Intenzivnim  zpusobem seznamit  ucastniky kurzu
s nejnovejsimi metodami prace se siti Internet.

Obsah kurzu: Protokoly Gopheru a WWW, tvorba dokumentu pro Gopher
a WWW, osobni prostory Gopheru a WWW, vyhledavani dokumentu
v gopherskem prostoru a v prostoru WWW.

Vstupni pozadavky: Znalosti zhruba odpovidajici naplni kurzu
Prezentacni sluzby.

Cena: 3100,- Kc; pri obdrzeni prihlasky do 22. 5. 1995 je
poskytovana sleva 800,- Kc.


INTERNET PRO SPRAVCE SITI A POKROCILE UZIVATELE
(10. 7. - 12. 7. 1995)

Cil kurzu: Kurz je intenzivni a je urcen pro sitove specialisty
a uzivatele, kteri se jiz s Internetem seznamili a vyuzivaji jeho
moznosti. Je orientovan na podrobnejsi poznani architektury
a struktury internetovske site. Kurz je zameren teoreticky na
internetovskou  technologii,  protokolarni  vystavbu  a jeji
implementaci v UNIXu, NOVELLu a na osobnich pocitacich. Kurz
obsahuje ukazky a prakticka cviceni.

Obsah kurzu: Architektura TCP/IP, sluzby linkove a sitove vrstvy,
routovani, IP subnetting, IP multicasting. Transportni vrstva,
DNS. Aplikacni vrstva (telnet, rlogin, FTP, NTP, time), tisk
(lpr), RPC, NFS, MAIL, sendmail. PC a TCP/IP, Novell NetWare
a TCP/IP.  Sprava  site,  monitorovani  provozu, bezpecnost,
pouzivane prostredky.

Cena: 4500,- Kc; pri obdrzeni prihlasky do 1. 6. 1995 je
poskytovana sleva 900,- Kc.


SPRAVA GOPHERU A WWW (13. 7. - 14. 7. 1995)

Cil kurzu: Kurz je urcen pro sitove specialisty, kteri budou
instalovat a udrzovat systemy Gopher a WWW. Kurz obsahuje ukazky
a prakticka cviceni.

Obsah kurzu: Klienti a servery typu Gopher a WWW, jejich
instalace a udrzba.

Vstupni pozadavky: Schopnost pracovat v prostredi Unixu.

Cena: 3300,- Kc; pri obdrzeni prihlasky do 1. 6. 1995 je
poskytovana sleva 800,- Kc.

            Organizacni udaje

Poradatelem kurzu je vyukove a poradenske sdruzeni OMICRON ve
spolupraci s katedrou pocitacu  FEL CVUT. Kurzy se konaji
v prostorach katedry pocitacu, Karlovo nam. 13, Praha 2 (budova
E, 3.patro). Posluchaci pracuji na pocitacich PC a pracovnich
stanicich Sun. Vyuka probiha  vzdy v dobe 9.00-12.00 hod,
13.00-15.30 hod. Doba od 15.30-16.30 je vyhrazena pro samostatnou
praci posluchacu.

Prihlasky jsou zavazne, lze je podavat telefonicky, pisemne nebo
e-mailem. Prihlasky prijima a dalsi informace poskytuje Libuse
Pochova, katedra pocitacu, mistnost 302, tel. 02-2435 7326 nebo
02-2435 7323, fax 02-298098, e-mail pochova@cs.felk.cvut.cz.
Platba po predchozi dohode v hotovosti, slozenkou, bankovnim
prevodem (Vladimir Vrabec, 3V, ICO:18427383).

Zpet na obsah?

*****************************************************************

předchozí | přehled všech vydání | následující

zpět na přehled jednotlivých vydání

© Jiří Peterka, 2011