ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
e-zine Omicron Echo č. 1

přehled všech vydání | následující


*******************************************************************************
 
OMICRON ECHO 1                          3. brezna 1993
 
*******************************************************************************
 
OBSAH:  1. UVOD
     2. ARCHIV OBCASNIKU
     3. OBSLUZNY SYSTEM RFC-INFO
 
*******************************************************************************
 
               U V O D
               -------
  Vazeni pratele!
 
  Dostavate do ruky prve cislo obcasniku OMICRON ECHO, ktery bude zverejnovan
v elekronicke konferenci NET@VAX.FELK.CVUT.CS. Vyukove a poradenske sdruzeni
OMICRON tim plni svuj slib dany ucastnikum kursu s problematikou site INTERNET a
vytvari tak mezi sdruzenim a ucastniky informacni kanal, ktery bude vzajemne
vyuzivan pro predavani informaci snad i zajimavych pro sirsi verejnost.
  INTERNET je pritazlivy nejen pro nasi akademickou verejnost, ale i pro
jine oblasti naseho zivota, vcetne hospodarske sfery. V soucasne dobe je
obrovskou studnici celosvetoveho informacniho bohatstvi, jehoz cerpani muze
vyznamne pomoci odstranit dusledky drivejsi dlouhodobe nasi izolovanosti od
svetove vedy a kultury. Navic INTERNET je vyuzivan jako experimentalni
prostredi pro radu vedeckych, technickych a informacnich projektu, ktere
budou mit drive ci pozdeji vysledky vyuzitelne hospodarsky. Zda se nam tedy
nanejvys uzitecne a zadouci vytvaret urychlene predpoklady pro usnadneni
pristupu k internetovskym informacnim zdrojum a pro jejich pouzivani. V tomto
smeru vidi sdruzeni OMICRON smysl sve cinnosti a aktivity. Poskytnuti
primerenych nastroju, technik a postupu koncovym uzivatelum ceske casti
site INTERNET a umoznit jim tuto vyzbroj si vyzkouset, ovladnout a pouzivat,
bude rovnez mottem tohoto obcasniku. V kazdem jeho cisle bude venovano misto
pro seznameni se s nejakym novym prostredkem vhodnym pro koncoveho uzivatele
site. Predpokladame, ze uzivatele se se zkusenostmi s temito prostredky podeli
i s ostatnimi ucastniky elektronicke konference NET@VAX.FELK.CVUT.CS. V tomto
cisle je pro zajemce pripraveno seznameni s obsluznym systemem RFC-INFO, jehoz
vyznam je predevsim v tom, ze nam poskytuje nastroj na vyhledavani dokumentu
typu RFC, FYI, STD a IMR. System pracuje na universite v jizni Kalifornii,
jejiz soucasti je "Information Sciences Institute". Tam pracuji znami autori
nekterych RFC a FYI pani Joyce K. Reynolds a pan Jonathan B. Postel.
 
                         Vladimir Vrabec
                         vrabec@vax.felk.cvut.cs
 
*******************************************************************************
 
         A R C H I V  O B C A S N I K U
         -------------------------------
 
  Cisla tohoto obcasniku jsou archivovana s ostatnimi prispevky elektronicke
koference NET@VAX.FELK.CVUT.CS, tj. v adresari WORK:[PUB.LISTS-ARCHIVE] na
pocitaci VAX.FELK.CVUT.CS, jako soubory NET.1993-nn, kde nn je dvouciferne
oznaceni mesice. Je mozne prekopirovat si je pomoci FTP (ANONYMOUS/ANONYMOUS)
nebo je ziskat pomoci obsluzneho systemu MAILSERV@VAX.FELK.CVUT.CS, ktery
pracuje na zaklade elektronicke posty. Viz prispevek kolegy Martina Bileho,
z 22. unora 1993, "Subject: Sluzby poskytovane katedrou pocitacu FEL CVUT".
Pro nazornost uvedme, ze posleme-li na adresu MAILSERV@VAX.FELK.CVUT.CS
dopis "dir [.lists-archive]net.*", ziskame vypis archivnich souboru:
 
-------
Directory WORK:[PUB.LISTS-ARCHIVE]
 
NET.1992-10;1       3  7-OCT-1992 12:15:23.16
NET.1992-12;1      12  7-DEC-1992 16:14:11.43
NET.1993-01;1      14  5-JAN-1993 14:41:30.77
NET.1993-02;1      184  4-FEB-1993 06:19:55.06
NET.1993-03;1       7  1-MAR-1993 11:36:52.66
 
Total of 5 files, 220 blocks.
-------
 
Posleme-li dopis "get [.lists-archive]net.1993-03", dostaneme v dopise
odpovedi archivni soubor net.1993-03:
 
-------
........
Subj:  File NET.1993-03, part 1 of 1
........
> Archive-Date: Mon, 01 Mar 1993 11:36:52 CET
> Sender: 
> Date: Mon, 01 Mar 1993 11:35:58 CET
> From: kaspar@vax.felk.cvut.cs
> Reply-To: net@vax.felk.cvut.cs
> To: PAS-L@earn.cvut.cs
........text vynechan..........
================================================================================
Archive-Date: Mon, 01 Mar 1993 14:01:30 CET
Sender: 
........text vynechan..........
-------
 
  Archivni soubory budou obsahovat zarazena cisla OMICRON ECHO. Protoze
"listserv" pocitace VAX.FELK.CVUT.CS nema takove funkcni moznosti jako Thomasuv
"listserv" site BITNET (EARN), je treba v archivnich souborech zadane
prispevky vyhledat manualne, treba editorem. Vyhledavani cisel OMICRON ECHO bude
usnadneno tim, ze prislusne prispevky budou mit v radku SUBJECT vzdy retez
"OMICRON-ECHO-n", kde n bude numericke oznaceni cisla.
 
*******************************************************************************
 
      O B S L U Z N Y  S Y S T E M  R F C - I N F O
      -----------------------------------------------
 
  Na internetovske adrese RFC-INFO@ISI.EDU (University of Southern California,
Information Sciences Institute) pracuje automatizovany obsluzny
system, ktery dle pozadavku uzivatele formulovanych v elektronickem dopise
vyhledava prislusne dokumenty (funkce LIST) nebo je zasila (funkce RETRIEVE)
uzivateli prostrednictvim elektronicke posty.
 
  System pracuje s dokumenty typu RFC, FYI, STD a IMR. Dokumenty typu RFC
(Request for Comments) maji charakter internetovskych oficialnich dokumentu.
V soucasne dobe je jich 1431 s oznacenim rfc0001 (rfc1.txt) az rfc1431
(rfc1431.txt). Dokumenty typu FYI (For Your Information) tvori jejich
podmnozinu obsahove orientovanou na nove uzivatele Internetu a na problematiku
vseobecnych informaci. V soucasne dobe typ FYI obsahuje 18 dokumentu s oznacenim
fyi0001 (fyi1.txt) az fyi0018 (fyi18.txt). Dokumenty typu STD (Internet
Standard Documents) tvori mnozinu podmnozin dokumentu RFC. Maji charakter norem
protokolu site Internet. V soucasne dobe obsahuje tato mnozina 35 prvku s
oznacenim STD0001 az STD0035. Dokumenty typu IMR (Internet Monthly Reports)
jsou mesicni kolekce prispevku z oblasti rozvoje Internetu a z okruhu
regionalnich siti a oznacuji se IMRrrmm, kde rr je posledni dvojcisli roku a
mm dvouciferne oznaceni mesice.
 
  Uzivatel se muze seznamit s funkcemi systemu vyzada-li si v textu dopisu
prikazem HELP podrobnejsi informace o jeho cinnosti. Napr. prikazem
"HELP: MANUAL" se pozaduje zaslani manualu.
 
 
1. Funkce LIST
 
  Tato funkce bud vypisuje uzivateli nektere dulezite informace jako jsou napr.
typy povolenych dokumentu (LIST: TYPES) ci klicova slova (LIST: KEYWORD) nebo
vyhledava z urceneho typu dokumentu dokumenty, ktere maji uzivatelem
specifikovane atributy. Mezi atributy pro RFC patri napr. tyto udaje:
 
  AUTHOR(S)  (autori nebo editori dokumentu)
  TITLE    (nazev dokumentu)
  DOC-ID    (identifikace dokumentu)
  KEYWORD(S)  (klicova slova)
  SEE-ALSO  (DOC-ID dokumentu obsahove navazujicich)
  UPDATES   (DOC-ID dokumentu, ktere dany dokument aktualizuji)
  UPDATED-BY  (DOC-ID dokumentu, ktere jsou danym dokumentem aktualizovany)
 
  Klicova slova jsou definovana v systemu specifikovanou mnozinou slov, navic
mezi ne patri slova nazvu dokumentu.
 
 
2. Funkce RETRIEVE
 
  Jestlize funkce LIST vyhledava dokumenty s pozadovanymi atributy a seznam
vyhledanych dokumentu s jejich atributy poskytuje uzivateli, tak funkce
RETRIEVE predava uzivateli uplny text vybraneho dokumentu. Pokud je funkci
RETRIEVE vybrano vice dokumentu, poskytuje se uzivateli pouze jejich seznam
s atributy.
 
 
3. PRIKLADY
 
  3.1 Chceme vyhledat vsechny normy pro protokol IP. Poznamenejme, ze
    IP je klicove slovo. Klicovymi slovy jsou i slova Internet a Protocol.
    Kdybychom je vsak uzili jako argumenty atributu KEYWORDS, platil by
    pri vyberu mezi nimi vztah logickeho OR, coz by bylo nezadouci
    rozsireni rozsahu dokumentu, ktere by vyhovovaly vyberovemu kriteriu.
 
    Obsah dopisu:
 
list:std
keywords:IP
 
    Odpoved:
 
----------
........
The following 2 matching documents were found for this query:
 
TYPE: STD
DOC-ID: STD0005
TITLE: Internet Protocol
AUTHORS: J. Postel
DATE: September 1981
KEYWORDS: extended, subnet, multicast, IP, ICMP, IGMP
ORGANIZATION: IAB
FORMAT: ASCII
CHAR-COUNT: 241903
NOTES: This is also known as RFC0791, RFC0950, RFC0919, RFC0922, RFC792,
    and RFC1112
 
TYPE: STD
DOC-ID: STD0036
TITLE: Transmission of IP and ARP over FDDI Networks
AUTHORS: D. Katz
DATE: January 1993
KEYWORDS: IEEE, 802, MAC
ORGANIZATION: IAB
FORMAT: ASCII
CHAR-COUNT: 22077
NOTES: This is also known as RFC1390.
........
----------
 
  3.2 Chceme zjistit zda dokument RFC0791 ze STD0005 predchoziho prikladu je
    ci neni aktualizovan dokumentem RFC1390 ze STD0036 (UPDATED-BY) ci
    dokonce ucinen neplatnym (OBSOLETED-BY). V dopise budeme pozadovat
    dvoji vyhledani. Jedno pro atribut UPDATED-BY, druhe pro atribut
    OBSOLETED-BY. Kdybychom pouzili oba atributy v jednom vyhledavani,
    tak jejich vliv na vyber by byl ve smyslu logickeho AND. Odpoved bude
    obsahovat dva seznamy dokumentu, kazdy maximalne o jednom prvku
    (RFC0791). Jinym resenim muze byt dopis se stejnym obsahem, ale bez
    urceni atributu DOC-ID. Pak seznamy budou obsahovat vsechny dokumenty
    RFC, ktere vyhovuji atributum specifikovanym UPDATED-BY nebo
    OBSOLETED-BY. Pokud mezi nimi nebude RFC0791, tak tento dokument
    nesplnuje vyberova kriteria. Z odpovedi na nasledujici dopis zjistime,
    ze RFC0791 neni dokumentem rfc1390 ani aktualizovano ani ucineno
    neplatnym.
 
    Obsah dopisu:
 
list:    rfc
doc-id:   rfc0791
updated-by: rfc1390
list:    rfc
doc-id:   rfc0791
obsoleted-by:rfc1390
 
    Odpoved 1:
 
----------
........
*------------------------------- REQUEST #1 ---------------------------------*
 
list:    rfc
doc-id:   rfc0791
updated-by: rfc1390
 
*------------------------------- RFC-INFO RESPONSE #1 -----------------------*
 
No matching records were found for this query.
----------
 
    Odpoved 2:
 
----------
.........
*------------------------------- REQUEST #2 ---------------------------------*
 
list:    rfc
doc-id:   rfc0791
obsoleted-by:rfc1390
 
*------------------------------- RFC-INFO RESPONSE #2 -----------------------*
 
No matching records were found for this query.
----------
 
 
  3.3 Chceme, aby nam system RFC-INFO zaslal IMR za mesic leden letosniho
    roku.
 
    Obsah dopisu:
 
retrieve:imr
doc-id:imr9301
 
 
    Odpoved prijde ve dvou dopisech, ktere po spojeni do jednoho souboru
a vymazani hlavicek dopisu davaji text:
 
 
--------------
.........
January 1993
 
 
INTERNET MONTHLY REPORTS
------------------------
 
The purpose of these reports is to communicate to the Internet Research
................vynechan text.............................................
 
   Joyce made mention that an example of this is currently going on in
   Czechoslovakia. Jan Gruntorad, head of Czech FESnet, was a guest at
   a meeting that was held at Information Sciences Institute last
   October 23rd. Jan expressed the importance of the user services work
   going on in the IETF and how it has helped his colleagues in
   Czechoslovakia. They have specifically been taking various documents
   of interest in the FYI RFC series of notes and translating them into
   the native Czech language. This helps students learn more about the
   Internet.
 
   Glenn Mansfield & Thomas Johannsen presented a talk on Intelligent
................vynechan text.............................................
--------------
 
 
  3.4 Chceme zjistit jake dokumenty RFC a FYI byly publikovany v listopadu a
    prosinci minuleho roku.
 
    Obsah dopisu:
 
list :rfc,fyi
dated-after : 1-nov-92
dated-before : 31-dec-92
 
 
    Odpoved:
 
---------
.............
*------------------------------- REQUEST #3 ---------------------------------*
 
list:rfc,fyi
dated-after: 1-nov-92
dated-before: 31-dec-92
 
*------------------------------- RFC-INFO RESPONSE #3 -----------------------*
 
The following 11 matching documents were found for this query:
 
TYPE: RFC
DOC-ID: RFC1376
................vynechan text.............................................
---------
 
 
  3.5 Chceme zjistit, ktere dokumenty RFC maji vyplnen atribut "see-also"
odkazem na nejaky jiny dokument RFC. Pouzijeme specialni znak "%", ktery
definuje libovolny retezec neobsahujici znak "mezera". Prislusny obsah dopisu
je:
 
list:   rfc
see-also: rfc%
 
    Odpoved:
 
-----------
.........
*------------------------------- REQUEST #1 ---------------------------------*
 
list:   rfc
see-also: rfc%
 
*------------------------------- RFC-INFO RESPONSE #1 -----------------------*
 
The following 12 matching documents were found for this query:
 
TYPE: RFC
DOC-ID: RFC1245
................vynechan text.............................................
-----------
 
  3.6 Chceme zjistit k jakym tematum je k disposici napoveda (HELP). To
zjistime dopisem:
 
help: topics
 
    Odpoved:
 
-----------
........
The following is a list of all currently available HELP topics:
 attributes
................vynechan text.............................................
 ways_to_get_stds
........
-----------
 
  Z odpovedi vidime, ze tematicky ruzne napovedy ziskame, uzijeme-li prikaz
"help: aaaaa", kde aaaaa je polozka z predchozi odpovedi (TOPICS). Tak napr.
prikazem "help: ways_to_get_rfcs" ziskame napovedu sdelujici, kde a jak lze
ziskat dokumenty typu RFC.
 
 
  3.7 Chceme zaslat dokument FYI18.TXT.
 
Dopis:
 
retrieve:fyi
doc-ids:fyi0018
 
RFC-INFO reaguje 3. dopisy. Povsimneme si, ze dopisy s 2. a 3. casti dokumentu
neobsahuji zadnou identifikaci dokumentu, pouze udaj o zasilane casti.
Dopis odpovedi s 1. casti dokumentu:
 
------------
..........
Subject: Response from RFC-INFO (segment 1/3)
..........
*------------------------------- REQUEST #1 ---------------------------------*
 
retrieve:fyi
doc-id:fyi0018
 
*------------------------------- RFC-INFO RESPONSE #1 -----------------------*
 
BEGIN-TEXT:
................................vynechany text................................
------------
 
Dopis odpovedi s 2. casti dokumentu:
 
------------
..........
Subject: Response from RFC-INFO (segment 2/3)
................................vynechany text................................
------------
 
Dopis odpovedi s 3. casti dokumentu:
 
------------
..........
Subject: Response from RFC-INFO (segment 3/3)
................................vynechany text................................
END-TEXT:
------------
 
 
4. Predbezne zhodnoceni
 
  Obsluzny system RFC-INFO reaguje rychle, ihned jak dostane dopis s ukolem.
Jeho silnou strankou je funkce LIST, ktera umoznuje vyhledavat potrebne
dokumenty. Nektere filtry (UPDATES, UPDATED-BY, SEE-ALSO) maji slabou
vyhledavaci silu. Funkce RETRIEVE v pripade deleni dokumentu na nekolik casti
sdeluje identifikaci dokumentu pouze v dopise s 1. casti. V pripade soubezneho
zasilani nekolika clenenych dokumentu vznikaji identifikacni problemy.
Manual vyzadany prikazem "HELP:MANUAL" neni v souladu s dilcimi texty manualu
vyzadanymi jinymi prikazy HELP ( v manualu jsou v pasazi "Supported documents"
uvadeny pouze typy RFC a FYI, kdezto tato pasaz vyzadana prikazem
"HELP:SUPPORTED_DOCUMENTS" obsahuje navic spravne i typy STD a IMR ). Nektera
podtemata napovedy, napr. "using_FTP_instead" a "ways_to_get_stds", ac uvadena
po prikaze "HELP:TOPICS", chybeji.
 
*******************************************************************************

následující

zpět na přehled jednotlivých vydání

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page