ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
e-zine Omicron Echo č. 19

předchozí | přehled všech vydání | následující

*******************************************************************************

OMICRON ECHO 19                         24. unora 1994

*******************************************************************************

OBSAH:

  1. SEMINAR ROZVOJOVYCH PROJEKTU POCITACOVE SITE CESNET
   SPOJENY S OPONENTNIM RIZENIM

  2. PILOTNI PROJEKT X.500 PRO CZ

*******************************************************************************

	Vazeni pratele,

    v tomto obcasniku Vam predkladame informaci o vcerejsim seminari,
na kterem byly prezentovany vysledky sitovych projektu resenych v ramci
rozvoje VS v roce 1993. Reagujeme tak na prani nekterych ucastniku nasi
e-konference, ktera byla tlumocena v souvislosti s uverejnenim pozvanky,
byt ne podrobnymi texty referatu, tak alespon strucnym pohledem ucastnika
seminare. V diskuzi na zaver seminare jsem Vasim jmenem vyslovil prani, aby
podrobnejsi texty referatu byly dany k dispozici treba umistenim na gopheru
CVUT. Snad muzeme doufat, ze se tak v dohledne dobe stane. Ing. Gruntorada
a ing. Smejkala jsem poprosil osobne, aby do nasi e-konference pripravili
kratke prispevky z jejich vystoupeni na seminari. V druhe casti obcasniku
demonstrujeme praci s vysledky pilotniho projektu X.500 pro CZ.

                         Vladimir Vrabec

******************************************************************************

     1. SEMINAR ROZVOJOVYCH PROJEKTU POCITACOVE SITE CESNET
          SPOJENY S OPONENTNIM RIZENIM

	Ve stredu, 23. unora 1994 se konal ve vystavni sini Studentskeho
domu v arealu CVUT, Praha 6, Bila 90 seminar, na kterem byly prezentovany
vysledky rozvojovych projektu resenych v ramci fondu rozvoje vysokych skol
v roce 1993. VC CVUT pripravilo pro toto jednani pisemny material ve forme
sborniku.

	Prehledova zprava Ing. Jana Gruntorada "Soucasny stav a dalsi plany
CESNETu", ktera neni ve sborniku zahrnuta, shrnula dosavadni vyvoj a stav
nejen ceske akademicke site, ale podala informace i o sitovani v zahranici.
V zaveru nastinila problemy dalsiho vyvoje CESNETu. Protoze toto vystoupeni
melo zasadni vyznam, poprosil jsem ing. Gruntorada, zda by pro ucastniky
nasi e-konference nepripravil kratky vytah ze sve zpravy. Ing. Gruntorad
prispevek na toto tema do "net at cs.felk.cvut.cz" prislibil. Rovnez prislibil,
ze da k dispozici text sveho vystoupeni na INET'93.

	Mimo ramec probihajici oponentury vystoupil ing. Dostal na tema
"Akademicka pocitacova sit v Brne".

	RNDr. Pavel Krbec, CSc. informoval o "Rozsireni pocitacove site
prazskych vysokych skol". Projekt se zameruje na vytvoreni paterni
metropolitni site pro PAS (prazska akademicka sit). Pro natazeni optickych
kabelu se predpoklada vyuzit tunelu a kolektoru prazskeho metra. V prve
etape se uvazuje o propojeni sesti klicovych lokalit (VC CVUT - Dejvice,
MFF UK - Malostranske nam., UVT UK - Ovocny trh, FEL CVUT - Karlovo nam.,
VSE - Churchilovo nam., MFF UK - Sokolovska). Dle zverejneneho harmonogramu
by mela realizace a odzkouseni pripojnych tras probehnout do dubna t.r.

	Ing. Jan Haering se ve svem vystoupeni zabyval "Implementaci
narodniho prostredi v zakladnich a vyssich sluzbach CESNETu". V oblasti
e-posty by reseni melo spocivat v pouziti MIME (overeno pro UNIX na Pine
a Elm, pro MSDOS reseni ma prinest nova verze Pegasus Mail). Diskuzni skupiny
MIME nepodporuje. Pro MS DOS byl upraven NCSA-telnet tak, aby plne podporoval
prenos znaku v 8-bitovem kodu. Pro nas, uzivatele, neni jasne, kde muzeme
tuto verzi ziskat. Standard MIME se v soucasne dobe dostava i do
standardu protokolu Gopher+ a http.

    Ing. Ingrid Ledererova referovala o "Komplexnim zajisteni sluzeb
elektronicke posty a distribuce NETNEWS". Pro zalohovani primarnich postovych
pocitacu (mail serveru) je od cervence 1993 poskytovana na pocitaci
"aci.cvut.cz" pro vsechny subdomeny, jejichz spravcove si to preji, sluzba
sekundarniho postoveho pocitace. Pro zlepseni teto sluzby byl zakoupen
pocitac SUN Sparc Classic. Spravce, ktery chce v pripade poruchy vyuzit
tuto sluzbu, musi o tom informovat spravce alternativniho postoveho pocitace
("postmaster at aci.cvut.cz") a uvest v zone pro danou subdomenu dalsi MX zaznam.
Je treba doresit otazky postupu pro nahradni dorucovani e-posty.
 	Pro distribuci NETNEWS bylo prijato reseni jednoho centralniho
vstupniho serveru, ktery bude rovnez slouzit jako zalozni postovy
pocitac CESNETu. Tento narodni vstupni server (VC CVUT) odebira z Technicke
univerzity ve Vidni kompletni distribuci NETNEWS obsahujici cca 50 000
prispevku denne. Dale reseni spociva ve vytvoreni site zakladnich
serveru NETNEWS, ktere budou odebirat celou distribuci. Tim bude dalsim
uzlum umozneno pripojit se na ne. Zajemci by meli kontaktovat bud
spravce nejblizsiho serveru (VUT Brno, VSST Liberec, VSE Praha,
FEL CVUT Praha, MFF UK Praha, VSCHT Praha) nebo se informovat na
"pubsys at aci.cvut.cz".
 	V ramci projektu na zaklade jednani s panem R.Tattumem
z Tasmanske univerzity, autorem klientu pro cteni NETNEWS, byly se znacnou
slevou zakoupeny licence na DOS Trumpet (licence pro CESNET), Trumpet Winsock
(licence pro CESNET) a Trumpet for Windows (licence pro 20 uzivatelu).
 	Pro pomoc pri reseni uzivatelskych problemu byla vytvorena sluzba
HELPDESK ("helpdesk at earn.cvut.cz"). Bezne problemy resi operator, slozitejsi
jsou zasilany prislusnym specialistum.

	Ing. Jan Gruntorad, CSc. se ve svem dalsim vystoupeni zabyval
"Skolenim uzivatelu a vychovou spravcu site CESNET". Informoval o akcich,
ktere probehly v roce 1993 a o akcich, ktere se pripravuji pro tento rok.
Pri teto prilezitosti s radosti konstatuji, ze i OMICRON se vedle sve jiz
standardni skolici cinnosti ucastnil prveho skoleni spravcu site CESNET
(prosinec 1993) zabezpecenim jeho 3,5 denni teoreticke casti.

	Ing. Pavel Vachek informoval o "Rozsireni topologie site CESNET",
v jejimz ramci je reseno pripojeni vysokoskolskych pracovist v Chebu a
Jindrichove Hradci a vysokych skol v Usti n/L a ve Zline (19,2 kb).
V diskuzi bylo konstatovano, ze komunikace se Zlinem jiz funguje.

	Ing. Pavel Rosendorf, CSc. se zabyval "Zalozenim a provozem sitoveho
informacniho centra" (NIC), ktere by melo koordinovat pridelovani sitovych
adres a domenovych jmen pro CZ, provadet dale udrzbu databaze sitovych
informaci pro CZ a provozovat DNS (Domain Name Service) pro CZ.

	Ing. Milan Sterba referoval k problematice "Adresarove sluzby site
CESNET". Je navrhovano reseni dle norem X.500. Pilotniho projektu se
ucastnily VSE Praha, VSST Liberec a VSCHT Praha. Podrobneji se vysledky
pilotniho projektu zabyva druha cast tohoto obcasniku.

	Ing. Ivo Smejkal informoval o problemech "Koordinace tvorby narodniho
informacniho prostoru". Protoze jde o velmi zasadni vec, pozadal jsem kolegu
Smejkala, aby pro nase ucastniky pripravil kratky prispevek zabyvajici se
vysledky ukolu.

	Ing. Jiri Navratil, CSc. seznamil ucastniky seminare s vytvorenim
"Resortniho centra pro intenzivni vedecke vypocty" (CIV). V soucasne dobe
se CIV sklada ze dvou pocitacu IBM6000/375 (kazdy 26 MFlops) a jednoho
pocitace HP9000/735 (40 MFlops). Vsechny tri pocitace jsou napojeny do
site a jejich hlavnim poslanim je slouzit jako davkove vypocetni servery
a servery pro studium pouziti paralelnich vypoctu. Cinnost komplexu je
rizena systemem NQS (Network Queuing System), ktery pracuje na principu
klient - server. Vsechny pozadavky by mely smerovat na centralni server
komplexu "civ.cvut.cz" a prislusnou frontu. Uzivatel musi mit na CIV
konto, ktere ziska za predpokladu, ze je z resortu a resi nejaky vedecky
ukol, ve kterem potrebuje pouzivat rychle pocitace.

	Ve sborniku nejsou zahrnuta vystoupeni Frantiska Pudila
"Zapojeni CD-ROM databazi do pocitacove site" a Ing. Pavla Rosendorfa, CSc.
"Dobudovani lokalni TCP/IP site". Prvy referat se zabyval zkusenostmni
s CD-ROM servery v novellske siti VSCHT Praha a druhy dokoncenim site na
teze skole.

*******************************************************************************

         2. PILOTNI PROJEKT X.500 PRO CZ

	Po realizaci pilotniho projektu X.500 pro CZ je mozne v soucasne dobe
pracovat jiz s adresari VSST Liberec a VSE Praha. Snad brzo bude tato moznost
doplnena i o VSCHT Praha. Pro zajemce jsme pripravili overeni pomoci systemu
Gopher. V ukazce pouzivame sluzbu verejneho gopherskeho klienta gopher.cuni.cz.
 	V prve casti overeni budeme hledat na VSE ing. Sterbu a v druhe casti
si nechame vypsat adresar rektoratu VSE. Obe casti maji spolecnou cestu az
k vyvolani casti menu "Prague University of Economics (organization)". V prve
casti pak aktivizujeme "Search Prague University of Economics < ?> (Send
keywords in Subject:)" s klicovym slovem "sterba". V druhe casti aktivizujeme
"Rektorat (organizationalUnit)".

---------------------- ZACATEK SPOLECNE CASTI ------------------

telnet gopher.cuni.cz
login: gopher
 --> 9. Remote Services/
  --> 7. X.500 gateway/
   --> 2. X.500 Gateway/
   --> 14. CZ (country)/
+---------------+
                 CZ (country)

   1. Read CZ entry.
   2. Search CZ < ?>
   3. Liberec University of Technology (organization)/
 --> 4. Prague University of Economics (organization)/

----------------------- KONEC SPOLECNE CASTI -------------------

---------------------- POKRACOVANI PRVE CASTI ------------------

   1. Read Prague University of Economics entry.
 --> 2. Search Prague University of Economics < ?> (Send keywords in Subject:)

 ==================> UVEDEME KLICOVE SLOVO sterba <===================

   3. Centrum doktorandskych a managerskych studii (organizationalUnit)/
   4. Cesko-nemecky institut rizeni (organizationalUnit)/
   5. Computing Center (organizationalUnit)/
   6. Francouzsko-cesky institut (organizationalUnit)/
   7. Informacni servis (organizationalUnit)/
   8. Institut krizoveho managementu (organizationalUnit)/
   9. Katedra anglickeho jazyka (organizationalUnit)/
   10. Katedra bankovnictvi a pojistovnictvi (organizationalUnit)/
   11. Katedra cestovniho ruchu (organizationalUnit)/
   12. Katedra demografie (organizationalUnit)/
   13. Katedra didaktiky ekonomickych predmetu (organizationalUnit)/
   14. Katedra drobneho podnikani (organizationalUnit)/
   15. Katedra ekonometrie (organizationalUnit)/
   16. Katedra ekonomicke statistiky (organizationalUnit)/
   17. Katedra ekonomickych teorii (organizationalUnit)/
   18. Katedra filosofie (organizationalUnit)/
   19. Katedra financi podniku (organizationalUnit)/
   20. Katedra financniho ucetnictvi (organizationalUnit)/
   21. Katedra hospodarske politiky (organizationalUnit)/
   22. Katedra hospodarskeho prava (organizationalUnit)/
   23. Katedra hospodarskych dejin (organizationalUnit)/
   24. Katedra informacnich technologii (organizationalUnit)/
   25. Katedra informacniho a znalostniho inzenyrstvi (organizationalUnit)/
   26. Katedra jakosti zbozi (organizationalUnit)/
   27. Katedra logistiky (organizationalUnit)/
   28. Katedra makroekonomie (organizationalUnit)/
   29. Katedra marketingu (organizationalUnit)/
   30. Katedra matematiky (organizationalUnit)/
   31. Katedra menove teorie a politiky (organizationalUnit)/
   32. Katedra mezinarodniho obchodu (organizationalUnit)/
   33. Katedra mikroekonomie (organizationalUnit)/
   34. Katedra nakladoveho ucetnictvi a kalkulace (organizationalUnit)/
   35. Katedra nemeckeho jazyka (organizationalUnit)/
   36. Katedra obchodniho podnikani (organizationalUnit)/
   37. Katedra personalistiky (organizationalUnit)/
   38. Katedra podnikove ekonomiky (organizationalUnit)/
   39. Katedra podnikoveho managementu (organizationalUnit)/
   40. Katedra politologie (organizationalUnit)/
   41. Katedra psychologie a sociologie prace (organizationalUnit)/
   42. Katedra rizeni vyroby (organizationalUnit)/
   43. Katedra romanskych jazyku (organizationalUnit)/
   44. Katedra ruskeho jazyka (organizationalUnit)/
   45. Katedra socialni politiky (organizationalUnit)/
   46. Katedra statistiky a pravdepodobnosti (organizationalUnit)/
   47. Katedra svetove ekonomiky (organizationalUnit)/
   48. Katedra systemove analyzy (organizationalUnit)/
   49. Katedra telesne vychovy (organizationalUnit)/
   50. Katedra verejne spravy a regionalniho rozvoje (organizationalUnit)/
   51. Katedra verejnych financi (organizationalUnit)/
   52. Katedra zivotniho prostredi (organizationalUnit)/
   53. Knihovna Pavla Eislera (organizationalUnit)/
   54. Rektorat (organizationalUnit)/
   55. Spanelsko-ceske stredisko (organizationalUnit)/
   56. Stredisko mezinarodnich studii J.Masaryka (organizationalUnit)/
   57. The Faculty of Business Administration (organizationalUnit)/
   58. The Faculty of Computer Science and Statistics (organizationalUnit)/
   59. The Faculty of Economics (organizationalUnit)/
   60. The Faculty of Finance and Accounting (organizationalUnit)/
   61. The Faculty of International Trade (organizationalUnit)/
   62. Ustredni ekonomicka knihovna (organizationalUnit)/
   63. dsaManager (organizationalRole).
+---------------+
 -->  1. Milan Sterba (person).
+---------------+
"Milan Sterba, Computing Center, Prague University of Economics, CZ"
 cn
          Milan Sterba
 sn
          Sterba
 title
          ing.
 postalAddress
          Prague University of Economics
          nam. W.Churchilla 4
          130 67 Praha 3
          Czech republic
 telephoneNumber
          +42 2 24095704
 facsimileTelephoneNumber
          +42 2 24 22 42 66
 mail
          sterba at vse.cz
 roomNumber
          M23sb
 userClass
          staff

---------------------- KONEC PRVE CASTI -------------------------

---------------------- POKRACOVANI DRUHE CASTI ------------------

   1. Read Prague University of Economics entry.
   2. Search Prague University of Economics < ?> (Send keywords in Subject:)
....
 --> 54. Rektorat (organizationalUnit)/
....
   63. dsaManager (organizationalRole).
+---------------+
          Internet Gopher Information Client v1.11

             Rektorat (organizationalUnit)

   1. Read Rektorat entry.
   2. Search Rektorat < ?>
   3. Anna Valachova (person).
   4. Antonin Leitner (person).
   5. Eva Fischerova (person).
   6. Hana Cernovska (person).
   7. Ivana Prosserova (person).
   8. Jan Kudyn (person).
   9. Jana Vondrackova (person).
   10. Jaroslava Eislerova (person).
   11. Jiri Ivanek (person).
   12. Jiri Kriz (person).
   13. Jitka Freibauerova (person).
   14. Julia Baloghova (person).
   15. Kveta Sromova (person).
   16. Lenka Viskova (person).
   17. Nina Pisova (person).
   18. Petr Hana (person).
   19. Renata Budilova (person).
   20. Vaclav Javurek (person).
 --> 21. Vaclava Smelhausova (person).
+---------------+
"Vaclava Smelhausova, Rektorat, Prague University of Economics, CZ"
 cn
          Vaclava Smelhausova
 sn
          Smelhausova
 postalAddress
          Prague University of Economics
          nam. W.Churchilla 4
          130 67 Praha 3
          Czech republic
 telephoneNumber
          +42 2 24218009
          +42 2 24095759
 facsimileTelephoneNumber
          +42 2 24 218 671
 mail
          smelhaus at vse.cz
 roomNumber
          165nb
 userClass
          staff
---------------------- KONEC DRUHE CASTI -------------------------

******************************************************************************

Obcasniky OMICRON-ECHO vydava vyukove a poradenske sdruzeni OMICRON. Autori
souhlasi s jejich elekronickym kopirovanim a vyuzivanim vyhradne pro osobni
nevydelecnou potrebu. Elektronicke zverejnovani odbornych casti obcasniku je
mozne pouze pri zachovani uplnosti textu a uvedenim autorske citace. Jine
vyuziti podminuji autori svym souhlasem.

******************************************************************************

předchozí | následující

zpět na přehled jednotlivých vydání

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page