ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
e-zine Omicron Echo č. 4

předchozí | přehled všech vydání | následující


*******************************************************************************
 
OMICRON ECHO 4                          5. kveten 1993
 
*******************************************************************************
 
OBSAH:  1. CERVNOVE KURSY A CVICENI
     2. DATABAZE DOMEN
 
*******************************************************************************
 
Vazeni pratele,
v dnesnim obcasniku zverejnujeme programy cervnovych kursu a nove vyukove
formy praktickych cviceni s konzultacemi. Tato cviceni jsou reakci na drivejsi
pripominky, ze je treba poskytnout vice casu na samostatnou praci s Internetem
a na obavy nekterych ucastniku kursu, ze v dohledne dobe nebudou mit pristup
k Internetu s plnou konektivitou a ze brzy ziskane znalosti zapomenou. Pokud
bude zajem, lze tato cviceni casove prodlouzit i na obdobi prazdnin. Dale v
obcasniku naleznete schematicky zaznam telnetovske relace s "info.ripe.net",
v jejimz prubehu byla dotazovana databaze domen na podrobnejsi udaje o domenach
"cs", "cz", "sk". Rovnez byly ucineny dotazy na podrobnejsi udaje subdomen
"app.cs", "app.cz" a "vszbr.cs", "vszbr.cz". Uvedeny postup muze pomoci pri
prechodu na nove domeny ("cz","sk") v orientaci na stav prechodu v
subdomenach. Tak napr. z vypisu vidime, ze subdomena "app.cs" je jiz
registrovana jako "app.cz", podobne rada vysokych skol jako napr. "vszbr".
Naopak subdomena "cvut.cs" jeste neni registrovana jako "cvut.cz". Pro
premyslivce dodavame, ze udaj "remarks:  MX-only" obvykle doprovazi
eunetovskou subdomenu. Tyto informace ale nemusi byt aktualni. Pokud
uzivatel ma pristup k programu "nslookup", tak jeho pouzitim zjisti napr.,
ze subdomena "cvut.cz" je jiz v nameserveru pro "cz" registrovana.
 
                      Vladimir Vrabec
                      vrabec@cs.felk.cvut
 
*******************************************************************************
 
 
    C E R V N O V E  K U R S Y  A  C V I C E N I
    -----------------------------------------------
 
        Vukov a poradensk sdruen OMICRON
    Katedra pota fakulty elektrotechnick VUT Praha,
         Karlovo nm. 13, 121 35 Praha 2,
  pod v ervnu 1993 srii 3-dennch kurs s prax k tematice
 
 
  SLUBY CELOSVTOV POTAOV ST INTERNET A ZPSOBY JEJICH VYUVN
 
 
KURS A. ELEKTRONICK POTA A ELEKTRONICK KONFERENCE V STI INTERNET
    7.6- 9.6.1993
KURS B. SLUBY INTERNETU DOSAITELN POMOC FTP A TELNET
    14.6-16.6.1993
KURS C. SLUBY INTERNETU TYPU NETNEWS, GOPHER, WAIS, WWW, VERONICA
    21.6-23.6.1993,
 
  dle pod pro zjemce denn samostatn praktick cvien
 
 "Prce s Internetem spjat s monost individulnch konsultac"
  ve dnech 10.6.,11.6.,17.6.,18.6,24.6.,25.6.1993.
 
 
Msto kurs a cvien:  KP FEL VUT, Karlovo nm. 13, Praha 2,
             uebna 311 s novellskou st PC
Zabezpeen:       pipojen uebny na INTERNET, elektronick
             konference astnk kursu na VAX.FELK.CVUT.CS,
             kursy  ... na 2 astnky 1 PC,
             cvien ... na 1 astnka 1 PC
asov rozvrh kurs:   9.00-12.00, 13.00-15.00 (vuka a praxe kurs)
             15.00-16.30 (monost samostan prce s INTERNETEM)
asov rozvrh cvien:  9.00-12.00, 13.00-16.30 (samostatn prce,konsultace)
Kapacita kursu:     minimln 10, maximln 20 astnk
Kapacita cvien:    maximln 10 astnk
Cena kursu A s manulem: 960.- K (kursovn) + pspvek na INTERNET
             (studenti 70.- K, ostatn 220.-K)
Cena kursu B nebo C:   890.- K (kursovn) + pspvek na INTERNET
             (studenti 70.- K, ostatn 220.-K)
Cena dennho cvien:  360.- K + pspvek na INTERNET
             (studenti 30.- K, ostatn 80.-K)
Pihlky kurs:     zvazn, uzvrka pro kurs je 14 dn ped
             zatkem kursu dle poad dolch pihlek
Pihlky cvien:    zvazn, pijmaj se dle poad dolch pihlek
Platba:         hotov, sloenkou, pevodem z tu na et,
             v pihlce je teba uvst zpsob platby
Informace,pihlky a platby:
             Libue Pochov KP FEL-VUT, Karlovo nm. 13,
             121 35 Praha 2, budova E, 3.patro,
             mstnost 326 (proti schoditi),
             telefon 297841, linka 417,
             e-pota: "pochova@cs.felk.cvut.cs"
 
-------------------------------------------------------------------------------
            P R O G R A M
 
     KURSU A. ELEKTRONICK POTA A ELEKTRONICK KONFERENCE
 
 1. INTERNET, americk, evropsk, esk a slovensk,
   neinternetovsk st BITNET a EARN.
 2. Elektronick pota, adresace, potovn schrnka, SMTP, mail,
   mailer, pjem, odesln a manipulace s elektronickmi dopisy.
 3. Pravidla vhodnho chovn pi vyuvn e-poty.
 4. E-pota jako nstroj komunikace a pstupu k slubm v rznorodch
   stch.
 5. Automatick obslun systmy pracujc na zklad pkaz v
   e-dopisech.
 6. Konkrtn systmy ARCHIE, FTPMAIL, SERVICE, TRICKLE.
 7. Elektronick diskusn skupiny a elektronick konference.
 8. Pravidla vhodnho chovn pi vyuvn e-diskusnch skupin a
   e-konferenc.
 9. E-konference v stch INTERNET, BITNET a EARN.
 10. MAILBASE,LISTSERV.
 11. Tematick vyhledvn e-konferenc, vyhledvn v archivech
   e-konferenc.
 12. Dleit e-diskusn skupiny a e-konference.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
            P R O G R A M
 
     KURSU B. SLUBY INTERNETU DOSAITELN POMOC FTP A TELNET
 
 1. INTERNET a jeho zkladn protokolov struktura, pln internetovsk
   konektivita.
 2. Dlkov penos soubor pomoc FTP, anonymn FTP sluba,
   nejdleitj databze dosaiteln touto slubou.
 3. Dlkov interaktivn pstup na internetovsk pota pomoc TELNETu,
   nejdleitj sluby dosaiteln tmto zpsobem,
   zejmna ARCHIE, WHOIS, CWIS, OPAC, FREENET, BBC, ERIC, CARL.
 4. Zkladn prostedky pro navigaci v internetovskch slubch jako
   je nap. HYTELNET, SPECIAL INTERNET CONNECTION LIST apod.
 5. Programy specializovan na souinnost s INTERNETem, zejmna
   programy FINGER, PING, TRACEROOT, NSLOOKUP.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
            P R O G R A M
 
    KURSU C. SLUBY INTERNETU TYPU NETNEWS, GOPHER, WAIS, WWW, VERONICA
 
 1. Problematika zjiovn a kategorizace prostedk Internetu, pstup
   k tmto prostedkm a zpsoby jejich vyuvn.
 2. Celosvtov distribuovan diskusn systm NETNEWS, jeho architektura,
   druhy uivatelskho pstupu a metody prce s nm.
 3. Distribuovan informan systm typu GOPHER, jeho architektura
   vyuvajc soustavu menu, celosvtov setzen soustava datovch
   server, metody prce s tmto systmem.
 4. Distribuovan informan systm typu WAIS, jeho architektura
   vyuvajc specifikaci dokument klovmi slovy a uren skupiny
   datovch server, na kterch se m hledat. Zpsob prce s clientem
   systmu WAIS.
 5. Distribuovan informan systm typu WWW, jeho architektura
   vyuvajc hypertextovch princip. Zpsob prce s clientem
   systmu WWW.
 6. Systm VERONICA prohledvajc soustavu datovch server GOPHER dle
   kle a presentujc vechny odpovdajc prvky menu s jejich obsahem.
 
*******************************************************************************
 
         D A T A B A Z E  D O M E N
         ---------------------------
telnet info.ripe.net
-------------------
       RIPE Network Coordination Centre (NCC)
 
         INTERACTIVE INFORMATION SERVICE
 
    Please note that this is a PILOT service.
    Report bugs to .
 
 
Enter terminal type (? for help) [vt100]:
Number of lines your terminal can display ? [24]
-------------------
       RIPE Network Coordination Centre (NCC)
 
        Information Services (Pilot) Menu
 
 
       1 - About RIPE and the RIPE NCC
       2 - Browse through the NCC Document Store  (Gopher)
       3 - Keyword Search of the NCC Document Store (WAIS)
       4 - Search the RIPE Database         (whois)
       5 - Browse through the NCC Document Store  (WWW)
 
       6 - HELP for mailing documents to the UK
 
       9 - Send Mail to the NCC
       q - Quit
 
Enter Selection: 4
-------------------
Interactive RIPE Whois Database server
 
Please note that the whois interface to the RIPE Network Management
Database has a limited set of keys to search on.
 
Most used keys are:
          network number (no host numbers)
          network name
          persons last, first or complete name
          persons NIC handle
          domain name (no hostname)
 
Usage 'help' as key to get general help on the RIPE database
 
Do you wish to include the NSF and DDN databases in the search [n] n
-------------------
Enter search key [q to quit]: cs
-------------------
domain:  cs
descr:   Top level domain for Czechoslovakia
descr:   c/o Prague Institute of Chemical Technology
descr:   Technicka 5, 166 28 Prague 6, Czechoslovakia
admin-c:  Pavel Rosendorf
tech-c:  Jiri Orsag
zone-c:  Jiri Orsag
nserver:  ns.fesnet.cs ns.eu.net sunic.sunet.se layon.inria.fr
nserver:  ns.uu.net aos.brl.mil uucp-gw-1.pa.dec.com
sub-dom:  amix app appsl apro artinapples basic bis
sub-dom:  bof cat cas chemopetrol cis cnb
sub-dom:  cnc cnr columbex csad cuni
sub-dom:  cvut deltax derby ditec fesnet fcc fzu hlpsoft iac ibp
sub-dom:  incad ingr intas ipm isibrno ixsysba
sub-dom:  jcu kiss kombitc muni mzsrba oasa
sub-dom:  patria pvtbb pdfbb
sub-dom:  prosoft sanet sasprg savba sepba
sub-dom:  soft-tronic stuba swh tsoft tuke tuzvo uakom
sub-dom:  ugfbr uniag uniba unitra upce upjs upol
sub-dom:  utc vabo varias vlada vsb vscht vse vseba
sub-dom:  vsebb vslib vsr vszbr vumiba vuseiar vutbr zcu
changed:  ors@vscht.cs 930406
source:  RIPE
 
person:  Pavel Rosendorf
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  prf@vscht.cz
nic-hdl:  PR131
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jiri Orsag
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  prf@vscht.cz
nic-hdl:  PR131
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jiri Orsag
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  ors@vscht.cz
nic-hdl:  JO123
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: cz
-------------------
domain:  cz
descr:   Top level domain for the Czech Republic
descr:   c/o Institute of Chemical Technology
descr:   Technicka 5, 166 28 Prague 6, Czech Republic
admin-c:  Pavel Rosendorf
tech-c:  Jiri Orsag
zone-c:  Jiri Orsag
nserver:  ns.cesnet.cz ns.eu.net sunic.sunet.se
nserver:  ns.uu.net aos.brl.mil
sub-dom:  app apro bis
sub-dom:  cat cesnet chemopetrol cnb
sub-dom:  csad cuni cuop cvut
sub-dom:  deltax derby fcc hlpsoft
sub-dom:  incad ingr logis mdcr mvcr
sub-dom:  oasa psp
sub-dom:  sasprg
sub-dom:  soft-tronic tsoft
sub-dom:  ugfbr upol
sub-dom:  vlada vsb vscht vse vszbr zcu
changed:  ors@vscht.cz 930504
source:  RIPE
 
person:  Pavel Rosendorf
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  prf@vscht.cz
nic-hdl:  PR131
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jiri Orsag
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  ors@vscht.cz
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  prf@vscht.cz
nic-hdl:  PR131
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jiri Orsag
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  ors@vscht.cz
nic-hdl:  JO123
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: sk
-------------------
domain:  sk
descr:   Top level domain for Slovakia
descr:   EUnet Slovakia
descr:   c/o Faculty of Mathematics and Physics
descr:   Mlynska dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia
admin-c:  Gejza Buechler
tech-c:  Ivan Lescak
zone-c:  Ivan Lescak
nserver:  ns.eunet.sk ns.eu.net sunic.sunet.se
nserver:  ns.uu.net aos.brl.mil
sub-dom:  eunet sanet stuba uakom upjs axa ditec euromove eurotel
sub-dom:  proxy saia swh trajan
sub-dom:  vts-elektro vuzh
changed:  ivan@Slovakia.EU.net 930428
source:  RIPE
 
person:  Gejza Buechler
address:  EUnet Slovakia
address:  c/o Comenius University Bratislava
address:  Faculty of Mathematics and Physics
address:  Computing centre
address:  Mlynska dolina
address:  Bratislava
address:  842 15
address:  Slovakia
phone:   +42 7 377 434
phone:   +42 7 725 306
fax-no:  +42 7 377 433
fax-no:  +42 7 725 882
e-mail:  gejza@Slovakia.EU.net
nic-hdl:  GB224
changed:  ivan@Slovakia.EU.net 930410
source:  RIPE
 
person:  Ivan Lescak
address:  EUnet Slovakia
address:  c/o Comenius University Bratislava
address:  Faculty of Mathematics and Physics
address:  Computing centre
address:  Mlynska dolina
address:  Bratislava
address:  842 15
address:  Slovakia
phone:   +42 7 725 306
fax-no:  +42 7 725 882
e-mail:  ivan@Slovakia.EU.net
fax-no:  +42 7 377 433
fax-no:  +42 7 725 882
e-mail:  gejza@Slovakia.EU.net
nic-hdl:  GB224
changed:  ivan@Slovakia.EU.net 930410
source:  RIPE
 
person:  Ivan Lescak
address:  EUnet Slovakia
address:  c/o Comenius University Bratislava
address:  Faculty of Mathematics and Physics
address:  Computing centre
address:  Mlynska dolina
address:  Bratislava
address:  842 15
address:  Slovakia
phone:   +42 7 725 306
fax-no:  +42 7 725 882
e-mail:  ivan@Slovakia.EU.net
nic-hdl:  IL2
changed:  ivan@Slovakia.EU.net 930410
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: app.cs
-------------------
domain:  app.cs
descr:   APP Group
admin-c:  Premysl Sima
tech-c:  Zdenek Dratovsky
tech-c:  Jakub Illner
zone-c:  Jiri Orsag
nserver:  ns.fesnet.cs ns.eu.net sunic.sunet.se layon.inria.fr
nserver:  ns.uu.net aos.brl.mil uucp-gw-1.pa.dec.com
remarks:  MX-only
changed:  ors@vscht.cs 921220
source:  RIPE
 
person:  Premysl Sima
address:  APP Group
address:  Nad Krocinkou 55
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 6835097
fax-no:  +42 2 6833136
e-mail:  psima@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Zdenek Dratovsky
address:  APP Group
address:  Nad Krocinkou 55
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 6273390
fax-no:  +42 2 6273404
e-mail:  zdratovs@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jakub Illner
address:  APP Group
address:  Nad Krocinkou 55
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 4122272
fax-no:  +42 2 422610
e-mail:  jillner@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 4122272
fax-no:  +42 2 422610
e-mail:  jillner@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jiri Orsag
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  ors@vscht.cz
nic-hdl:  JO123
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: app.cz
-------------------
domain:  app.cz
descr:   APP Group
admin-c:  Premysl Sima
tech-c:  Zdenek Dratovsky
tech-c:  Jakub Illner
zone-c:  Jiri Orsag
nserver:  ns.cesnet.cz ns.eu.net sunic.sunet.se
nserver:  ns.uu.net aos.brl.mil
remarks:  MX-only
changed:  ors@vscht.cz 930408
source:  RIPE
 
person:  Premysl Sima
address:  APP Group
address:  Nad Krocinkou 55
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 6835097
fax-no:  +42 2 6833136
e-mail:  psima@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
person:  Zdenek Dratovsky
address:  APP Group
address:  Nad Krocinkou 55
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 6273390
fax-no:  +42 2 6273404
e-mail:  zdratovs@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jakub Illner
address:  APP Group
address:  Nad Krocinkou 55
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 4122272
fax-no:  +42 2 422610
e-mail:  jillner@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
address:  Prague 9
address:  190 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 4122272
fax-no:  +42 2 422610
e-mail:  jillner@app.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Jiri Orsag
address:  Prague Institute of Chemical Technology
address:  Computer Center
address:  Technicka 5
address:  Prague 6
address:  166 28
address:  The Czech Republic
phone:   +42 2 3323242
fax-no:  +42 2 3116278
e-mail:  ors@vscht.cz
nic-hdl:  JO123
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: vszbr.cs
-------------------
domain:  vszbr.cs
descr:   University of Agriculture
admin-c:  Ludmila Kunderova
tech-c:  Petr Vodicka
zone-c:  Ludmila Kunderova
nserver:  vsz.vszbr.cs ns.ics.muni.cs
changed:  ors@vscht.cs 930407
source:  RIPE
 
person:  Ludmila Kunderova
address:  University of Agriculture
address:  Computing Centre
address:  Zemedelska 1
address:  Brno
address:  613 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 5 5164 ext. 818
e-mail:  lida@vszbr.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Petr Vodicka
address:  University of Agriculture
address:  University of Agriculture
address:  Computing Centre
address:  Zemedelska 1
address:  Brno
address:  613 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 5 5164 ext. 818
e-mail:  lida@vszbr.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Petr Vodicka
address:  University of Agriculture
address:  Computing Centre
address:  Zemedelska 1
address:  Brno
address:  613 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 5 5164 ext.915
e-mail:  vodicka@vszbr.cz
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: vszbr.cz
-------------------
domain:  vszbr.cz
descr:   University of Agriculture
descr:   Brno
admin-c:  Ludmila Kunderova
tech-c:  Petr Vodicka
zone-c:  Ludmila Kunderova
nserver:  vsz.vszbr.cz ns.ics.muni.cs
dom-net:  193.84.4.0
changed:  ors@vscht.cz 930417
source:  RIPE
 
person:  Ludmila Kunderova
address:  University of Agriculture
address:  Computing Centre
address:  Zemedelska 1
address:  Brno
address:  613 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 5 5164 ext. 818
e-mail:  lida@vszbr.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Petr Vodicka
address:  Brno
address:  613 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 5 5164 ext. 818
e-mail:  lida@vszbr.cs
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
 
person:  Petr Vodicka
address:  University of Agriculture
address:  Computing Centre
address:  Zemedelska 1
address:  Brno
address:  613 00
address:  The Czech Republic
phone:   +42 5 5164 ext.915
e-mail:  vodicka@vszbr.cz
changed:  ors@vscht.cz 930307
source:  RIPE
-------------------
Enter search key [q to quit]: q
-------------------
       RIPE Network Coordination Centre (NCC)
 
        Information Services (Pilot) Menu
 
 
       1 - About RIPE and the RIPE NCC
       2 - Browse through the NCC Document Store  (Gopher)
       3 - Keyword Search of the NCC Document Store (WAIS)
       4 - Search the RIPE Database         (whois)
       5 - Browse through the NCC Document Store  (WWW)
 
       6 - HELP for mailing documents to the UK
 
       9 - Send Mail to the NCC
       q - Quit
 
Enter Selection: q
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
vystup z programu nslookup:
 
Default Server: ns.felk.cvut.cs
Address: 192.108.160.9
 
> Default Server: ns.cesnet.cz
Address: 192.108.150.10
 
> [ns.cesnet.cz]
Host or domain name      Resource record info
 cz               SOA  ns.cesnet.cz ors.vscht.cz.
                (715105410 86400 14400 2592000 345600)
 cz               NS  server = ns.cesnet.cz
 ns               A   192.108.150.10
 cz               NS  server = ns.eu.net
 ns               A   192.16.202.11
 cz               NS  server = ns.uu.net
 ns               A   137.39.1.3
 cz               NS  server = sunic.sunet.net
 cz               NS  server = aos.brl.mil
 apro              MX  100 vscht.vscht.cz
 apro              MX  200 mcsun.eu.net
 apro              MX  200 relay1.uu.net
 apro              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 zcu              NS  server = eros.zcu.cz
 eros              A   147.228.1.10
 zcu              NS  server = charybda.zcu.cz
 charybda            A   147.228.54.10
 tsoft             MX  100 vscht.vscht.cz
 tsoft             MX  150 mcsun.eu.net
 tsoft             MX  200 relay1.uu.net
 tsoft             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 deltax             MX  100 vscht.vscht.cz
 deltax             MX  200 mcsun.eu.net
 deltax             MX  200 relay1.uu.net
 deltax             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 derby             MX  100 vscht.vscht.cz
 derby             MX  200 mcsun.eu.net
 derby             MX  200 relay1.uu.net
 derby             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 ingr              MX  100 vscht.vscht.cz
 ingr              MX  200 mcsun.eu.net
 ingr              MX  200 relay1.uu.net
 ingr              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 upol              NS  server = risc.upol.cz
 risc              A   158.194.7.2
 upol              NS  server = names.upol.cz
 names             A   158.194.1.3
 sasprg             MX  100 vscht.vscht.cz
 sasprg             MX  150 mcsun.eu.net
 sasprg             MX  200 relay1.uu.net
 sasprg             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 soft-tronik          MX  100 vscht.vscht.cz
 soft-tronik          MX  150 mcsun.eu.net
 soft-tronik          MX  200 relay1.uu.net
 soft-tronik          MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 aix              CNAME ns.cesnet.cz
 csad              MX  100 vscht.vscht.cz
 csad              MX  150 mcsun.eu.net
 csad              MX  200 relay1.uu.net
 csad              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 incad             MX  100 vscht.vscht.cz
 incad             MX  200 mcsun.eu.net
 incad             MX  200 relay1.uu.net
 incad             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 mdcr              MX  100 vscht.vscht.cz
 mdcr              MX  150 mcsun.eu.net
 mdcr              MX  200 relay1.uu.net
 mdcr              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 psp              MX  100 vscht.vscht.cz
 psp              MX  150 mcsun.eu.net
 psp              MX  200 relay1.uu.net
 psp              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 cuni              A   192.108.152.17
 cuni              MX  20  dec59.ruk.cuni.cz
 cuni              NS  server = dec59.ruk.cuni.cz
 dec59             A   192.108.152.17
 cuni              NS  server = ns.cesnet.cz
 ns               A   192.108.150.10
 vszbr             NS  server = vsz.vszbr.cz
 vsz              A   193.84.4.33
 vszbr             NS  server = ns.ics.muni.cs
 ns               A   147.251.4.33
 fcc              MX  100 vscht.vscht.cz
 fcc              MX  150 mcsun.eu.net
 fcc              MX  200 relay1.uu.net
 fcc              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 vlada             MX  100 vscht.vscht.cz
 vlada             MX  150 mcsun.eu.net
 vlada             MX  200 relay1.uu.net
 vlada             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 cuop              MX  100 vscht.vscht.cz
 cuop              MX  200 mcsun.eu.net
 cuop              MX  200 relay1.uu.net
 cuop              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 logis             MX  100 vscht.vscht.cz
 logis             MX  150 mcsun.eu.net
 logis             MX  200 relay1.uu.net
 logis             MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 cnb              MX  100 vscht.vscht.cz
 cnb              MX  200 mcsun.eu.net
 cnb              MX  200 relay1.uu.net
 cnb              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 cvut              NS  server = ns.cvut.cz
 ns               A   147.32.1.20
 cvut              NS  server = nss.cvut.cz
 nss              A   147.32.1.9
 mvcr              MX  100 vscht.vscht.cz
 mvcr              MX  150 mcsun.eu.net
 mvcr              MX  200 relay1.uu.net
 mvcr              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 cesnet             A   192.108.150.10
 cesnet             MX  50  ns.cesnet.cz
 cesnet             NS  server = ns.cesnet.cz
 ns               A   192.108.150.10
 cesnet             NS  server = vscht.vscht.cz
 vscht             A   147.33.1.1
 chemopetrol          MX  100 vscht.vscht.cz
 chemopetrol          MX  200 mcsun.eu.net
 chemopetrol          MX  200 relay1.uu.net
 chemopetrol          MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 hlpsoft            MX  100 vscht.vscht.cz
 hlpsoft            MX  150 mcsun.eu.net
 hlpsoft            MX  200 relay1.uu.net
 hlpsoft            MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 vsb              MX  100 vscht.vscht.cz
 vsb              MX  150 mcsun.eu.net
 vsb              MX  200 relay1.uu.net
 vsb              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 app              MX  100 vscht.vscht.cz
 app              MX  150 mcsun.eu.net
 app              MX  200 relay1.uu.net
 app              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 vse              A   146.102.16.2
 vse              MX  50  vse.vse.cz
 vse              MX  80  vscht.vscht.cs
 vse              MX  100 mcsun.eu.net
 vse              NS  server = vse470.vse.cz
 vse470             A   146.102.32.11
 vse470             A   146.102.16.1
 vse              NS  server = vse.vse.cz
 vse              A   146.102.16.2
 vse              NS  server = ns.cesnet.cz
 ns               A   192.108.150.10
 oasa              MX  100 vscht.vscht.cz
 oasa              MX  200 mcsun.eu.net
 oasa              MX  200 relay1.uu.net
 oasa              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 bis              MX  100 vscht.vscht.cz
 bis              MX  150 mcsun.eu.net
 bis              MX  200 relay1.uu.net
 bis              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  150 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 cat              MX  100 vscht.vscht.cz
 cat              MX  200 mcsun.eu.net
 cat              MX  200 relay1.uu.net
 cat              MX  200 relay2.uu.net
 *               MX  100 vscht.vscht.cz
 *               MX  200 mcsun.eu.net
 *               MX  200 relay1.uu.net
 *               MX  200 relay2.uu.net
 vscht             A   147.33.1.1
 vscht             MX  50  vscht.vscht.cz
 vscht             NS  server = ns.cesnet.cz
 ns               A   192.108.150.10
 vscht             NS  server = vscht.vscht.cz
 vscht             A   147.33.1.1
 vscht             NS  server = bodlak.vscht.cz
 bodlak             A   147.33.1.7
 bubo              A   147.230.16.1
 cz               SOA  ns.cesnet.cz ors.vscht.cz.
                (715105410 86400 14400 2592000 345600)
>
*******************************************************************************

předchozí | následující

zpět na přehled jednotlivých vydání

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page