ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Expozice, věnovaná elektronické poště CZ Mail

V polovině roku 1995, kdy se už i v ČR dlouhé roky používala běžně dostupná "internetová" elektronická pošta, založená na internetových standardech (zejména protokolu SMTP), přišel tehdejší SPT Telecom se záměrem poskytovat elektronickou poštu, založenou na protokolu X.400 (z tzv. referenčního rámce ISO/OSI). Jmenovala se CZ Mail, plným jménem šlo o Služby zprostředkování zpráv "CZ Mail" poskytované SPT Telecom, a.s.

Jednalo se o elektronickou poštu, postavenou na jiných principech, než je (dodnes dostupná) "internetová" pošta: zatímco ta funguje na principu best effort (principu maximální snahy ale nezaručeného výsledku), a negarantuje doručení zprávy, pošta CZ Mail byla koncipována jako garantovaná. Zaručovala přenesení a doručení zprávy, včetně informace o převzetí zprávy příjemcem.

Další významný rozdíl oproti "internetové" (SMTP) poště byl ve způsobu zpoplatnění: pošta CZ Mail byla placená, přičemž kromě jednorázových a průběžně placených paušálů uživatelé platili i jednotlivé zprávy. Jejich cena byla závislá na jejich velikosti (počtu jednotek o velikosti 2 MB), i na tom, kam zpráva směřovala. Viz ceník.

I přes velkou propagaci v tehdejších médiích (např. celostránkových inzerátech) si služba CZ Mail mnoho uživatelů nezískala. Neoficiálně jen několik desítek. V roce 1997 se společnost SPT Telecom dohodla se společností Transgaz na "převodu systému CZ Mail".


Zde najdete jednotlivé dokumenty ke službě CZ Mail z poloviny roku 1995:


zpět do expozice | zpět na přehled expozic

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page