ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: katalog firem EDIT, říjen/listopad 1996

Ukázka obsahu on-line verze katalogu EDIT, který vycházel též v tištěné podobě. Natočeno na podzim 1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na ukázky katalogů firem | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page