ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: volba českého kódování, CZ_listy, 1996

Ukázka obsahu katalogů CZ list, včetně možnosti volby českého kódování přímo v rámci WWW stránek.

V roce 1996 ještě browsery a WWW servery nedokázaly samy zvolit správné kódování, a tak jeho volba zůstávala na uživateli. Na tomto videu je příklad řešení s volbou kódování přímo v rámci navštívených stránek.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam ukázek kódování češtiny | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page