ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Video: služba WAIS prostřednictvím lokálního klienta, 1996

Tato ukázka ukazuje využití služby WAIS skrze vlastního klienta v prostředí MS Windows. Nejprve zobrazuje volbu tří databází (internetových dokumentů), a následně vyhledávání hesla "mobile" v těchto třech databázích. Natočeno na podzim 1996.


>>>>   Toto video mužete shlédnout též na YouTube   <<<<

zpět na seznam video ukázek služby WAIS | více o službě WAIS | zpět na seznam všech video ukázek

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page