ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
První webová stránka a její historie

O službě jménem World Wide Web, zkráceně jen WWW či "web", je dobře známo, že se zrodila ve švýcarské Ženevě, ve zdejší vědeckovýzkumném středisku Evropské organizace pro jaderný výzkum (francouzsky Conseil Européen pour la recherche nucléaire, zkratkou CERN), a že za její vznik vděčíme především panu Tim Berners-Lee.

Jako datum "vzniku" (narození) služby World Wide Web se obvykle uvádí 6. srpen 1991. V tento den pan Tim Bernes-Lee zveřejnil v diskusní skupině alt.hypertext síťových novin (Usenet) příspěvek, oznamující existenci projektu WorldWideWeb a popisující i jeho dosavadní stav.

První oznámení o nové službě v diskusní skupině alt.hypertext

Součástí tohoto oznámení byl i odkaz (http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html) na webovou stránku, hostovanou na WWW serveru v CERNu, která byla dostupná i ze sítí mimo toto středisko - a tím se vlastně stala první veřejně dostupnou webovou stránkou. Dostupnou pro kohokoli, kdo měl přístup k tehdejšímu Internetu a měl čím se na tuto stránku dostat (tj. vhodný browser).

Podoba této první webové stránky se bohužel nezachovala. Existují pouze její pozdější rekonstrukce, které ale nemusí být úplně přesné.

Rekonstruovaná podoba první webové stránky

Samozřejmě se nejednalo jen o jednu WWW stránku (jak se obvykle uvádí, a na kterou také vedl výše uvedený URL odkaz), ale o celý web (web site), resp. celou soustava vzájemně provázaných stránek. Obsahem byl popis samotného projektu WorldWideWeb.

První dochovaná verze celého prvního webu pochází až ze 3. listopadu roku 1992, a můžete se jí sami proklikat například ve zdejší kopii (nebo v originále přímo v CERNu).

Archivní kopie prvního webu

Ve stejné době bylo v celém světě v provozu již 26 webových serverů.

Seznam webových serverů z listopadu 1992

Historie dnešního web-u se ale začala psát již dříve. První návrh konceptu celosvětové pavučiny (web-u) formulovat Tim Berners-Lee již v březnu 1989. V rámci střediska CERN byl jako interní projekt (WorldWideWeb) zahájen v září 1990, a do konce roku 1990 byly vytvořeny první webové servery i browsery (na platformě počítačů NEXT).

Prvotní záměr budoucí služby World Wide Web

Nově zrozená služba World Wide Web však neměla na růžích ustláno, a musela se nejprve prosadit. K tomu výrazně přispělo to, že 30. dubna 1993 se středisko CERN vzdalo všech licenčních poplatků a umožnilo tak komukoli využívat technologii WWW zcela zdarma.

Prohlášení o vzdání se poplatků

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page