ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Události roku 1990
březen
síť Fido
V březnu 1990 se v tehdejším Československu objevují první uzly sítě FIDO, což je mezinárodní síť propojující stanice BBS. Slouží především k přenosu el. pošty (a souborů), funguje dávkovým způsobem a využívá komutovaného telefonického spojení - jednotlivé servery sítě FIDO (stanice BBS) mezi sebou navazují podle předem určeného časového plánu telefonické spojení a dávkovým způsobem si předávají vše, co si potřebují vyměnit.
Důvodem pro tak rychlý příchod této sítě do Československa byla skutečnost, že nepotřebuje žádnou jinou infrastrukturu než veřejnou telefonní síť
duben
ČSFR se stává členem EARNu
Česká a Slovenská federativní republika se stává členem evropské akademické sítě EARN (spolu s Bulharskem, Maďarskem, Polskem, a také stále ještě existujícím Sovětským svazem. Fakticky se ale ČSFR k síti EARN (propojené se sítí Bitnet) připojuje až 11. října 1991
květen
síť Eunet
V květnu 1990, v těsném sledu za sítí FIDO, se do ČSFR dostává síť EUNet, propojující především Unixovské počítače. Také ona, podobně jako síť FIDO, dokáže vystačit jen s běžnými komutovanými okruhy. První uzel EUNETu vzniká na VC VŠCHT v Praze.
Podle jiných pramenů došlo k připojení k sítí EUNET již v únoru 1990, kdy byla česká část EUNETu propojena s Vídní a Bratislavou komutovanými linkami, na kterých byl provozován protokol UUCP.
11. října
Československo se připojuje k síti EARN/BITNET
V říjnu 1990 začíná na ČVUT v Praze pracovat první uzel sítě EARN (European Academic and Research Network). Tato síť již vyžaduje pevné okruhy, ale jelikož poskytuje pouze služby dávkové povahy (elektronickou poštu, přenos souborů), a

nikoli služby interaktivního charakteru, vystačí ještě s relativně malou přenosovou kapacitu - samozřejmě závislou na objemu provozu. První uzel sítě EARN v ČSFR (jménem CSEARN) začínal s pevným okruhem o přenosové rychlosti 9600 bitů za sekundu, vedoucím z Prahy do rakouského Lince a pronajatým od správy spojů. Skrze tento spoj byl připojen k rakouskému uzlu AEARN
K připojení tehdejšího Československa k sítí EARN/BITNET mohlo dojít až poté, co prezident EARNu (Frode Griesen) k tomu získal souhlas od amerického ministerstva obchodu (US Department of Commerce)

Objemy dat, které během prvních čtyř měsíců protekly mezi uzly CSAERN a AEARN (po spoji 9600 bit/s z Prahy do Lince) ukazuje následující tabulka. Jednotkami jsou skutečně megabyty [MB]:

měsíc objem přenesených dat
říjen 1990 44,8 MB
listopad 1990 46,1 MB
prosinec 1990 65,8 MB
leden 1991 94,8 MB
16. listopadu
Eurotel získává exkluzivní licenci na veřejné datovéslužby
Federální ministerstvo spojů uděluje společnosti Eurotel dvě licence: licenci na mobilní síť v pásmu 450 MHz, a exkluzivní licenci na veřejné datové služby. Tato exkluzivní licence zanikla k 30.6.1995 - a během její existence nemohl žádný jiný subjekt poskytovat služby přístupu k Internetu širší veřejnosti (protože se jednalo o veřejné datové služby, a na ty měl exkluzivitu Eurotel). Sám Eurotel ale v této době žádné připojení k Internetu nenabízel.
prosinec
druhý uzel sítě EARN/BITNET v ČR
Na stavební fakultě ČVUT v Praze je zprovozněn druhý uzael sítě EARN v ČR, se jménem CSPGCE11

události roku: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

zpět na sekci s články o historii českého Internetu

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page