ASCII | MS Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Unikaty Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Události roku 1995

květen
návrh projektu TEN-34 projednán a schválen radou vlády ČR pro výzkum a vývoj
Vládou byl schválen na podzim 1995
1.července liberalizace Internetu v ČR
K 30.6.1995 odprodává Eurotel svou tehdejší divizi NexTel společnosti Český Telecom. Díky vlastnictví této divize držel Eurotel do té doby exkluzivní licenci na poskytování veřejných datových služeb v ČR. Sám přístup k Internetu v uvedené době neposkytoval, a exkluzivní charakter jeho licence bránil tomu, aby jej poskytoval někdo jiny. S odprodejem divize však NexTel však exkluzivní licence zanikla a Český Telecom obdržel licenci novou, která již nebyla exkluzivní. Díky tomu se otevřela cesta pro další subjekty, aby mohly získat potřebnou licenci a stát se komerčními poskytovateli přístupu k Internetu.
9. prosince Video on Line přichází do ČR
Italská společnost Video on Line vstupuje na český trh internetových providerů s nabídkou časově neomezeného (vytáčeného) připojení za 500 Kč měsíčně.
Při této příležitosti proběhla tisková konference, během které pánové Smoljak a Svěrák přednesli svůj příspěvek s názvem "Informační šapitó Járy Cimrmana", popisující roli tohoto velikána při vzniku Internetu.
prosinec
MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na realizaci sítě TEN-34 a doprovodné projekty
31. prosince
konec centrálního financování CESNET-u ze strany MŠMT

události roku: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

zpět na sekci s články o historii českého Internetu

© Jiří Peterka, 2011