ASCII | MS Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Unikaty Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Události roku 1991
4. června
TLD .cs poprvé v seznamu RIPE
Top level doména .cs pro Československo (ČSFR) se poprvé objevuje v seznamu domén, který vede evropská organizace RIPE a sestavuje v rámci tzv. DNS Hostcount (dle dokumentu RIPE-38). Zatím je ale doména prázdná (s nulovým počtem hostů i subdomén).
Z této skutečnosti lze usuzovat, že doména .cz byla v této době již aktivní v rámci DNS.
8.6.1991
spuštěna první webová stránka
ve švýcarském středku CERN byl poprvé připojen k veřejnému Internetu webový server. Jednalo se o server, popisující samotnou službu World Wide Web, a mapující stav celého tehdejšího Internetu. Kopii tohoto serveru z roku1992 najdete zde.
23. října
první doména 2. úrovně pod .cs
v top level doméně .cs se objevuje první subdoména (dle pravidelného DNS Hostcount od organizace RIPE, viz dokument RIPE-043)
12. září
Eurotel spouští síť NMT
listopad
první pokusy s přístupem k Internetu z Československa
V listopadu 1991 probíhají první pokusy s přístupem do Internetu. V té době byl pevný okruh z Prahy do Lince osazen kvalitními modemy firmy Motorola, které umožnily zvýšit jeho nominální přenosovou rychlost na 19200 b/s. Současně s tím ale byly tyto modemy vybaveny multiplexory, které rozdělovaly jeden fyzický okruh 19200 b/s na dva nezávislé podokruhy o rychlosti 9600 b/s - jeden z nich byl nadále využíván pro síť EARN, zatímco druhý byl zamýšlen pro přístup do Internetu. To se ale (v této době) ještě nepodařilo.
prosinec
podán návrh na vybudování páteřní sítě CESNET
V prosinci 1991 byl na české ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně podán návrh na vybudování páteřní sítě CESNET a to jako projekt s názvem: "Vybudování počítačové sítě vysokých škol, připojených do Internetu" (nositelem projektu byl J. Gruntorád a Výpočetní centrum ČVUT). Projekt byl zařazen do konkursního řízení v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol na rok 1992. Byl přijat, a z požadovaných 26 milionů Kčs dostal "přiklepnuto" 20 milionů, které pak byly v červnu 1992 resortem školství skutečně poskytnuty.

události roku: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

zpět na sekci s články o historii českého Internetu

© Jiří Peterka, 2011