ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Události roku 1991
leden
další dva uzly sítě EARN/BITNET
Na pražské VŠE a na Akademii věd ČR jsou spuštěny další dva uzly sítě EARN/BITNET: CSPGEU11, resp. CSPGCS11
4. června
TLD .cs poprvé v seznamu RIPE
Top level doména .cs pro Československo (ČSFR) se poprvé objevuje v seznamu domén, který vede evropská organizace RIPE a sestavuje v rámci tzv. DNS Hostcount (dle dokumentu RIPE-38). Zatím je ale doména prázdná (s nulovým počtem hostů i subdomén).
Z této skutečnosti lze usuzovat, že doména .cs byla v této době již aktivní v rámci DNS.
8. června
oznámení existence služby WWW a zpřístupnění první webová stránky
Tim Berners-Lee v diskusní skupině alt.hypertext oznamuje existenci nové služby (World Wide Web) a dostupnost první webové stránky (běžící na webovém serveru ve středisku CERN a dostupné z veřejného Internetu). Kopii obsahu tohoto serveru z roku1992 najdete zde.
31. července
první verze projektu celorepublikové akademické sítě (Project FESnet)
Vzniká první verze návrhu na vybudování celorepublikové sítě FESnet (Federal Educational and Scientific Network) pro akademickou a vědeckovýzkumnou komunitu, ve spolupráci a francouzským institutem INRIA. Počítal ještě s využitím veřejných datových sítí na bázi X.25.
23. října
první doména 2. úrovně pod .cs
v top level doméně .cs se objevuje první subdoména (dle pravidelného DNS Hostcount od organizace RIPE, viz dokument RIPE-043). Jde o doménu iac.cs, která patřila Institutu aplikované kybernetiky v Bratislavě (Institute of Applied Cybernetics, zkratkou: IAC)
12. září
Eurotel spouští síť NMT
25. října
Začíná vycházet studentský e-zine Carolina
Šlo o první české elektronické periodikum, které vytvářeli studenti žurnalistiky. Zpočátku, ještě před příchodem Internetu do ČR, byla distribuována elektronickou poštou v akademické síti EARN.
listopad
první pokusy s přístupem k Internetu z Československa
V listopadu 1991 probíhají první pokusy s přístupem do Internetu. V té době byl pevný okruh z Prahy do Lince osazen kvalitními modemy firmy Motorola, které umožnily zvýšit jeho nominální přenosovou rychlost na 19200 b/s. Současně s tím ale byly tyto modemy vybaveny multiplexory, které rozdělovaly jeden fyzický okruh 19200 b/s na dva nezávislé podokruhy o rychlosti 9600 b/s - jeden z nich byl nadále využíván pro síť EARN, zatímco druhý byl zamýšlen pro přístup do Internetu. To se ale (v této době) ještě nepodařilo.
18. prosince
podán návrh na "Vybudování počítačové sítě vysokých škol"
V prosinci 1991 byla připravena již druhá verze návrhu na "Vybudování počítačové sítě vysokých škol" (stále ještě: FESNet) a skutečně podána na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nositelem projektu byl J. Gruntorád a Výpočetní centrum ČVUT). Projekt byl zařazen do konkursního řízení v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol na rok 1992. Byl přijat, a z požadovaných 26 milionů Kčs dostal "přiklepnuto" 20 milionů, které pak byly v červnu 1992 resortem školství skutečně poskytnuty.

události roku: 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

zpět na sekci s články o historii českého Internetu

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page